"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...

21 Şubat 2022, Pazartesi 11:37
RİSALE-İ NUR’UN MEDYADAKİ DİLİ OLARAK ZORLU, NURLU VE ONURLU YOLCULUĞUMUZUN 53. YILINA DA GİRDİK. TAVİZSİZ İSTİKRAR ÇİZGİSİNDE DAHA NİCE YILLARA...

İkinci Bölümü okumak için tıklayınız

HABER: MEHMET KARA
Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi
mkara@yeniasya.com.tr

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 

53. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

***

İslâmî duyarlılığını farklı kullanıp tefrikalara yol açmıyor
PROF. DR. SACİT ADALI (Anayasa Mahkemesi Eski Üyesi)

Yayın hayâtına başladığından beri düzgün ve istikrarlı haber, yorum, mündericât ve mizanpaj anlayışından sapmayan; hak ve hürriyetleri, hukuk, adâlet ve demokratik anlayışı eğip bükmeyen; sahip olduğu İslâmî duyarlılığı farklı şekilde kullanıp çeşitli tefrikalara yol açmayan; toplumun ortak kültür değerlerinin başında gelen sevgi, yardımlaşma, dayanışmadan tâviz vermeyen; yönetiminin basîreti, çalışanlarının, köşe yazarlarının, okurlarının ciddiyetiyle ve birinci sayfadaki anlamlı karikatürleriyle temâyüz eden Yeni Asya’nın bu mutlu gününü tebrîk ediyor; bundan böyle yine de daha geniş toplum kesimlerine hitâb etme geleneğini başlatarak medya dünyâmıza birleştiricilikte ve hoşgörürlükte örnek olmasını diliyorum.

***

İman hakikatlerinin yılmaz bekçisi
MEHMET ALİ KULAT (MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı)

Hakkın âli tutulması adına; nice cesur görünenlerin sus pus olduğu, haksızlıklar karşısında konuşması gerekenlerin sustuğu zamanlarda... Zamanın söz sultanı Bediüzzaman'ın açtığı kutlu yolda korkmadan ihlâs ve samimiyetle Hakkı haykıran, sessizlere ses, mazlum ve mağdurlara nefes olan Yeni Asya Gazetesi 53. yaşını kutluyor.

Kurulduğu günden bugüne konjonktürel şartlara takılmadan iman hakikatlerinin yılmaz bekçisi olarak milletimizin ruh ve gönül dünyasını inşa etmeye devam etti. Kınayanların kınaması onu yolundan ve hakikat yolculuğundan alıkoymadı. 

Zaman zaman ağır imtihanlar, zorluklar karşısında imkânsızlıklar içinde fedakâr ve cefakâr bir kadronun tavizsiz kalemleri hakikate ayna olmaya devam etti. 

Kuruluşundan bugüne yöneten, yazan, çizen, dağıtan...  Çaycısından temsilcisine emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. 

Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi Yeni Asya'ya uzun ve bereketli yıllar diliyorum.

***

Her türlü baskıya rağmen tutarlı bir çizgide
Basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkıp dimdik duruyor
FARUK BİLDİRİCİ (Medya Ombudsmanı)

Yeni Asya, bir cemaat gazetesi. Kendine özgü yayın çizgisini yarım asrı aşan bir süredir koruyor. Takdir edilmesi gereken asıl yanı da bu. Gücün karşısında eğilip bükülmeden, her türlü baskıya rağmen tutarlı bir çizgide ilerleyebilmek Türkiye koşullarında hem o kadar kolay değil, hem de o kadar sık gördüğümüz bir meziyet değil.

Üstelik Yeni Asya, bugünün siyasî iktidarına karşı basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkan bir yayın organı. Bu yüzden cezalar yağdırılsa, engellemelerle karşılaşsa da taviz vermiyor, dimdik duruyor. Kutluyorum, gücün iktidarına inancın gücüyle karşı koymanızı, eleştirel yaklaşımınızı tebrik ediyorum. 

Nice yıllara Yeni Asya...

***

Yeni Asya’nın duruşunu kutluyorum
PROF. DR MEHMET ALTAN (Akademisyen-yazar)

15 Temmuz rejimine kadar Türkiye’nin hukuk rejimini 12 Eylül askerî darbesi oluşturuyordu… Siyasî Parti Yasaları, Seçim Yasası, YÖK darbenin demirbaşları olarak hale duruyor. O temel çerçevenin içinde İller Yasası gibi tek parti döneminden kalma yasalarda hükmünü icra ediyor…

Ancak 15 Temmuz rejimi 12 Eylül Hukuku’nu bile mumla aratır hale geldi. Kapkaranlık bir kuyuya düştük. Baskı kararnameleriyle toplum nefes alamaz hale geldi. 15 Temmuz sonrası AKP kuruluşunda Programına ne yazdıysa hiç sıkılmadan büyük bir soğukkanlılıkla tam tersini uygulamaya başladı. Kendini inkârdan hiç gocunmadı da… Dindarlar ise daha öncelerden iddia ettiklerinin tam aksine baskıya, yedikçe iştahı açılan yolsuzluklara, çürümeye ve çöküntüye bigâne kaldılar. Hatta pek çoğu destekledi. 

Bugün 53 yaşını kutlayan Yeni Asya bu utanç tablosuna sistematik ve ilkesel karşı çıkan çok az adresten biri oldu.  Her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savundu. Antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıktı…

İlk sayfa haberleri bu anlamda Yeni Asya için bir övünç,15 Temmuz rejimi için bir kara kimlik belgesidir. Bu duruşu kutluyor, nice nice yıllara diyorum.

***

Yeni Asya’nın kıymeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor
BİROL AYDIN (Saadet Partisi Parti Sözcüsü)

Ülkemizin son zamanlarda hapsedildiği kutuplaşma iklimi, kuraklaşan siyasî ve içtimaî zemin, demokrasinin adeta askıya alınması ve basın özgürlüğünü her geçen gün daha fazla kısıtlayan yönetim anlayışı ne yazık ki hepimizin malûmudur. Karşı karşıya kaldığımız tüm bu olumsuzluklara ve zorluklara rağmen;  adaleti, demokrasiyi, istişare ve uzlaşı kültürünü benimseyerek, birlikte yaşama bilincimizi öne çıkaran insanların, yayın organlarının ve grupların olması ise yarınlara umutla bakabilmemize neden olmaktadır.

Kurulduğu 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne; bizi biz yapan değerlerimizi referans alan, 53 yıldır her şart altında demokrasi, hukuk ve adaleti savunan, haksızlığa, hukuksuzluğa, demokrasiye aykırı tutum ve davranışlara, korku ve baskı iklimine karşı mücadele eden ve ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen Yeni Asya'nın varlığı, bu nedenle çok değerli ve anlamlıdır, bugünlerde kıymeti çok daha iyi anlaşılmaktadır.

Bediüzzaman Said Nursî'nin, 'hürriyet, adalet ve meşveret' olarak çerçevesini çizdiği bir iklime, bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ise ortadadır. Yeni Asya'nın, ülkemizin birliğine, huzur ve kardeşlik iklimine katkı yapacağı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden, her daim çizgisini muhafaza ederek daha nice yıllar 'gerçekten haber vermeye' devam etmesini temenni ediyorum.

Bugüne kadar Yeni Asya Gazetesi’nin çalışmalarında emeği olanları rahmetle anıyor, gayretle çalışmalarını sürdüren sizlere başarılar diliyor; Yeni Asya'nın 53. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Selâm ve muhabbetlerimle…

***

Hür ve demokrat çizgisini korudu
GÜRKAN AVCI (DESAM Başkanı)

Yeni Asya Gazetesi yayıncılık hayatını yarım asrı aşkın sürdüren köklü bir medya okuludur. İlkelerinden ve basın hayatında kendisini konumlandırdığı duruş ve diriliş noktasından asla taviz vermeyen Yeni Asya Gazetesi, siyasî tarihimizin en kırılgan anlarda dahi misyonundan vazgeçmemiş, baskı ve zorluklara direnmiş hür ve demokrat çizgisini titizlikle korumasını bilmiştir.

Türkiye'nin entelektüel birikimine, düşünce ve kültür yaşamına attığı her adımda aynı perspektifle mühim katkılarda bulunan Yeni Asya Gazetesi’nin 53. yaşını kutluyor, bugüne kadar emeği geçen tüm yöneticilerine, çalışanlarına ve de kıymetli okuyucularına tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

***

Adalet bağlamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor 
ALİ YALÇIN (Memur-Sen Genel Başkanı) 

Demokrasinin tesisi ve devamlılığı adına vazgeçilmez bir unsur olan basın ve medya kuruluşları; kamunun sesi ve vicdanı olmasının yanı sıra toplum ile devlet arasında bir bağ oluşturan önemli oluşumlardır. Yarım asrı geride bırakarak yayın hayatına devam eden Yeni Asya Gazetesi; demokratikleşme, eşitlik ve adalet bağlamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapan basın kuruluşlarının başında gelmektedir.

Ülke gündemiyle birlikte Memur-Sen’in kamu görevlileri adına ortaya koyduğu güçlü mücadeleyi en doğru şekilde yansıtan gazetelerimizden olan Yeni Asya’ya yeni yayın döneminde başarılar diler, milletimizin menfaatleri doğrultusunda sürdürdüğü mücadeleleri için tüm kurucularına, emek verenlerine ve çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederim. 

***

Gazeteciliğin mihenk taşı
SETTAR ASLAN (Öz Orman-İş Genel Başkanı)

Yeni Asya Gazetesi Tarım ve Orman mücadelesine duyarlı bir bakış açısıyla bütün teşkilâtımızın takdiriyle yoluna devam etmektedir. 

Dünya coğrafyasında mazluma ses olma özelliğini yitirmeden, kardeşliğe daha fazla ihtiyacımız olduğunu her defasında vurgulayan değerli bir gazetedir.

Bugün Yeni Asya Gazetesi 53. Yılını kutluyor. Bir ömür nispetinde, kâh çile ile, kâh mücadele ile geçen 53 yıl... Bir ömre bedel olan insan ve vicdan değerlerini korumuş, korumayı sürdürmüştür. 

2021 yılı belki insanlık için acının tavan yaptığı yıl olarak tarihe geçecek, belki de 2022 yılı bize 2021 yılını arayacaktır. Çünkü dünyadaki denge savaşlarının günden güne daha da uç noktalara ilerlediğini ne yazık ki görüyoruz. 

Bu sürecin olumsuz yönlerini bir gazetede haber niteliğinde okuyabiliriz belki, ama Yeni Asya haberciliğinde her zaman bir sulh ve vicdan ehemmiyetine rastlamamız mümkündür. 

Bu sebeple değerler yarısında hiçbir zaman değerini kaybetmeyen, gazeteciliğin mihenk taşı olan Yeni Asya Gazetemizin 53. Yılını kutlar, nice 53 yıllar dilerim.

***

Antidemokratik ve dayatmacı uygulamalara karşı çıkıyor
MEHMET EMİN ESEN (Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı)

Yeni Asya Gazetesi, basın ahlâk ve ilkelerinden taviz vermeden yarım asırdan fazladır yayın hayatını sürdürürken; insan haklarına olan bağlılığıyla da okuyucusunun gözünde ve gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Antidemokratik ve dayatmacı uygulamalara karşı çıkan duruşu ve gazetecilik mesleğine kattığı önemli değerlerle tarafımızca da ilgi ve alâkaya mazhar olmuş masalarımızda her zaman yerini almıştır.  

Yeni Asya aynı zamanda emeğin, alın terinin ve kamu görevlilerinin gür ve güçlü sesi Memur-Sen’i ve haklı mücadelesini takipçilerine her fırsatta aktarmıştır. Önümüzdeki dönemde de Yeni Asya Gazetesi’ne muvaffakiyetler diler, emek veren ve değer katan tüm çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz.

***

***

GÜLTEKİN UYSAL - DP Genel Başkanı: Baskılara rağmen sırat-ı müstakimden vazgeçmedi

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP Genel Başkanı: Bu zorlu günlerde hak ve özgürlükleri savunan herkes bir demokrasi neferi

MERAL AKŞENER - İyi Parti Genel Başkanı: Risale-i Nur’un matbuattaki sesi kanunsuz uygulamalarla yolundan döndürülemez

Temel Karamollaoğlu - SP Genel Başkanı: Kuruluş ilkeleri ve savunduğu değerlerle özgün bir yere sahip

Ali Babacan - DEVA Partisi Genel Başkanı: ‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

 

N. CİHANGİR İSLAM - CHP İstanbul Milletvekili: Risale-i Nur’u referans alarak adalet, hukuk, eşitlik ve hakkaniyeti savunuyor

CEMAL ENGİNYURT - DP Ordu Milletvekili: Demokrasi mücadelesine nefes oldu

ABDULKADİR KARADUMAN - SP Konya Milletvekili: Sesi kısılanların sesi

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU - HDP Kocaeli Milletvekili: Onurlu ve cesur bir duruş sergiliyor. İktidarların değil, doğruların gazetesi 

MUSTAFA YENEROĞLU - Deva Partisi İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın zor şartlardaki duruşu çok kıymetli

İSMET TOKDEMİR - CHP Hatay Milletvekili: Yeni Asya hakkaniyetli, tarafsız ve adaletlidir

İLHAN KESİCİ - CHP İstanbul Milletvekili: Yeni Asya’nın başarısındaki üç faktör 

ÖMER FETHİ GÜRER - CHP Niğde Milletvekili: Tarafsız, özgür yayın yapabilen sınırlı basın kuruluşu var

Recep Özel - 16. Dönem AP Milletvekili: Her hal ve şartta tavizsiz yayınını sürdüren Yeni Asya hakikatın gür sesidir, kısılmaz ve susturulamaz

BİROL AYDIN - Saadet Partisi Sözcüsü: Yeni Asya’nın kıymeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor

FARUK BİLDİRİCİ - Medya Ombudsmanı: Basın ve ifade özgürlüğü bayrağına sahip çıkıp dimdik duruyor

ALİ YALÇIN - Memur-Sen Genel Başkanı: Adalet bağlamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor

PROF. DR. SACİT ADALI: İslâmî duyarlılığını farklı kullanıp tefrikalara yol açmıyor

PROF. DR. MEHMET ALTAN: Yeni Asya’nın duruşunu kutluyorum

MEHMET ALİ KULAT: İman hakikatlerinin yılmaz bekçisi

GÜRKAN AVCI: Hür ve demokrat çizgisini korudu

***

Okunma Sayısı: 4810
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • nabi

  22.2.2022 21:36:50

  Ülkemizde yeniden demokrasinin tesisi,yok sayılan hukukun yeniden tesisi, hak ve hürriyetlerin ikamesi için çaba gösteren hakperest insanların gazetemizin 53.ncü yîldönümü kutlama mesajlarına;bizlerde şahsımız,şahs-ı manevimiz adına teşekkürler ediyoruz. Bu değerli kadirşinas beylere ifa ettikleri vazifelerinde üstün başarılar,sağlıklı ömürler dileriz.

 • Osman YİĞİT

  21.2.2022 13:20:20

  Adalet-i mahza ve hürriyet-i şer'iyeyi ders veren Risale-i Nur'u nokta-i istinad alıp, onun medyadaki lisanı olan Yeni Asya gazetemizin sene-i devriyesini tebrik ederiz. Şu asrın denizinde fırtınalı zamanlarda onu Deniz Feneri olarak fark ve takdir eden sağduyulu hakperest insanlara da teşekkürler ederiz.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı