Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 05 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Nimetullah AKAY

Güzel hasletlerin tehlikeleriResûl-i Ekrem (asm) biz ümmetine ve belki de bütün insanlığa bütün güzellikleri anlatmıştır. Kâinat onun için yaratılmış, o da kâinatın anlaşılması için dünyaya gönderilmiştir. İnsanlar için “eşref-i mahlûkat” yani yaratılanların en şereflisi ifadesini kullanan Kâinatın Hâlıkı, bu en şerefli yaratılanların da en şereflisi olarak Muhammed (asm) gibi bir insan-ı kâmili halk etmiştir.

Evet âlemlerin medar-ı iftiharı Hatemü’l-Enbiyâ olan Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’dir (asm). O âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O kâinatın manevî güneşidir. Onun nuru olmasaydı kâinat aydınlanmaz, mânâlar anlaşılmazdı.

Kâinat yaratıcısının Rububiyetine, Uluhiyetine ve sayısız ihsanlarına küllî bir ubudiyetle mukabele eden Peygamberimiz (asm), elbette güneşin kâinata lüzumu gibi, bütün âlemler için gereklidir. Biz şuur sahipleri o Resûl ile Rabbimizi en iyi bir şekilde tanıyabiliriz. O, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarriften biridir.

Kâinat kitab-ı kebîri ve Kelâmullah olan Kur’ân-ı Azîmüşşan gibi Resûl-i Kibriya da Rabbimizi bize tarif etmektedir. O yüce Resûl (asm) olmasaydı bu kâinatın neden yaratıldığını bilemezdik. O olmasaydı ölümden sonra ebedî bir hayatın varlığından haberdâr olamaz, bu ebedî hayattaki saadetin anahtarını elde edemezdik.

Kâinatın Hâlıkı ona “Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” diye buyurarak, onun varlığının ifade edilemez ehemmiyetini anlatmıştır. O olmasaydı pusulasız geminin denizlerde avare avare dolaşması gibi bizler de doğru hedeflere varamazdık.

Kâinattaki her şey onu ve dâvâsını doğruladığı gibi, onun yüce ahlâkı da onu en güzel bir şekilde tasdik etmektedir. Fiilleri, hâl ve tavırları bir insanda bulunması gereken en mükemmel ve en güzel davranışlardır. O güneşin kendi kendine işaret ettiği gibi kendi dâvâsının doğruluğuna bizzat kendisi en büyük bir delildir.

Havaya, suya ihtiyacımız olduğu gibi Peygamber-i Zîşan’ın yoluna, rehberliğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Onsuz insan gibi insan olmak çok zordur. Onsuz karanlıklardan kurtulmak, aydınlıklarla buluşmak mümkün görülmemektedir.

Onun peygamberliğinin hakkaniyetine deliller, o dünyaya gelmeden ortaya çıkmıştır. Onun daha yeni dünyaya gözünü açarken bile ümmetini sayıkladığını bilmekteyiz. O şefkatli Resûlü (asm) Rabbimiz sadece bizlere değil, var olan her şeye bir rahmet olarak lütfetmiştir, bahşetmiştir.

O hep ümmetini düşünmüş, onlara en doğru yolu göstermiş, onları tehlikelere karşı uyarmış, var olan bütün tehlikeleri de haber vermiştir. Bizlerin bu dünyada bizde olmasını arzuladığımız çok hasletlerin tehlikeli yönlerini bizlere haber vermiş ve bizleri İlâhî rızadan ayırmak için fırsat bekleyen şeytanların tuzaklarına karşı uyanık olmaya dâvet etmiştir.

Kulak verelim Allah’ın Habibine (asm): “Güzel konuşmanın tehlikesi insanlara karşı kibirlenme ve kendisinde olmayan şeyle övünmektir. Cesaretin tehlikesi zulüm ve haddi aşmaktır. İyilikseverliğin tehlikesi başa kakmaktır. Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir. İbadetin tehlikesi tembellik ve usanç duymaktır. Konuşmanın tehlikesi yalan söylemektir. İlmin tehlikesi unutmaktır. Yumuşak huyluluğun tehlikesi kendinden beklenen metaneti ve salâbeti göstermemektir. Asaletin tehlikesi soyu ile övünmektir. Cömertliğin tehlikesi israftır.”

Güzel konuşmak, iyilikseverlik, güzellik, ibadet, konuşma, ilim, yumuşak huyluluk, asalet, cömertlik gibi sıfatlar Allah’ın biz insanlara vermiş olduğu güzel hasletlerdir. Bu hasletleri yerinde kullanarak hayatımıza geçirebilirsek hem dünyamıza huzur getirebiliriz hem de ahiretimizi mamur edebiliriz şüphesiz. Ama şeytanlar bunlar vasıtasıyla da bizleri tuzaklara düşürebilmektedirler. İşte Allah’ın yüce Resûlü (asm), şeytanların bu güzel hasletlerle bizi vurmaması için her güzel hasletin tehlikeli bir tarafı da bulunabileceğini bizlere söylüyor.

O Rehber-i Ekmel’in (asm) izini takip etmezsek bu tehlikelerden haberimiz olmaz elbette. Bu bize gösteriyor ki, ebedî saadetin yolu O Nebiyy-i Zişan’a intisap etmek ve onun, hayatın sırları olan yüce düsturlarını hayatımıza geçirmekten geçmektedir hiç şüphesiz. Asrımızın en büyük ve hatta tek tabibi odur. Ancak onunla selâmet-i kalb bulabilir, ancak onunla ruhlarımızı şeytanların tasallutundan kurtararak huzura erdirebiliriz...

05.02.2008

E-Posta: akay@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (04.02.2008) - Ateşe atılanlar

  (29.01.2008) - Cennetin kapısının açılışı

  (28.01.2008) - Niyetin gücü

  (22.01.2008) - Yepyeni hayatlar

  (21.01.2008) - Yaratılış aydınlığı

  (15.01.2008) - İman, Rabbimizin ikramıdır

  (14.01.2008) - Duygularımın düşmanları

  (08.01.2008) - Kendimizle yüzleşmek

  (07.01.2008) - Ömürler heba edilmemeli

  (01.01.2008) - Üç çeşit zulüm

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri