"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Mersin’de çok yönlü Risale-i Nur hizmetleri

Sebahattin YAŞAR
17 Şubat 2019, Pazar
Akdeniz’in kıyı şehirlerinden olan Mersin ili, turistik bir şehir özelliği ile bilinirken, aynı zamanda bir iman hareketi olan Risale-i Nur hizmetleri konusunda da oldukça güzel ve zengin adımlar atıyor.

Çocukları, gençleri, farklı yaşlardaki hanımefendileri ve büyük erkekleri ilgilendiren değişik yaş kategorilerinden pek çok hizmet adımları bulunuyor.

Mersin Yeni Asya Gazetesi okuyucuları yeni hizmet merkezlerine geçmiş bulunuyorlar. Müstakil binada hizmet veren temsilcilik, geleceğe hizmet tohumları atıyor.

Risale-i Nur okuma noktasında oldukça başarılı olan Mersin Nur Talebeleri gençlerinin de Nur medreseleriyle sağlıklı bağları oluşması amacına dönük programlar düzenliyorlar. Gerek hanım hizmetleri, gerek erkek hizmetleri yoğun şekilde devam ederken, bir taraftan da çocuklar ve gençler için de Risale-i Nur eğitim programları yapıyorlar. Biz de Mersin Yeni Asya topluluğunun dâveti üzerine hanımla birlikte bir hafta sonumuzu onlarla geçirdik. Doğrusu dersler, özel sohbetler, ziyaretler, spor derken çok yönlü bir hizmet heyecanının içinde bulduk kendimizi.

Mersin bir sahil şehri olmasına rağmen, moral değerlere, iman ve Kur’ân hizmetlerine ayrı bir önem veriyor. Tahribatın etkisini bilen Mersinliler ona uygun da tedbirlerini almaya çalışıyorlar. Gençleri olumsuz anlamda etkileyen pek çok unsur olmasına rağmen, bu mekânlarda dine olan ilgi ve alâka da bir o kadar ciddî ilgi görüyor.

Yeni Asya Gazetesi okuyucularından oluşan Mersin Nur Talebeleri topluluğu, haftada birkaç kez farklı mekânlarda sohbetler yapmaktadırlar. Böylece birbirleriyle olan ilgi ve alâka daha da güçlenmiş oluyor. Müfritane irtibat çerçevesinde gelişen bu ilgi ve alâka aynı zamanda birbirini muhafaza etme, değerleri yaşama ve sonraki kuşaklara taşıma anlamında oldukça önemli bir işlev görüyor.

NE YAPIP ETMELİ, GENÇLERE ULAŞmALI  

Risale-i Nur okuma oranının yüksek olduğu şehirde, çocuk ve gençlere de özel programlar tertip ediliyor.

Biz de bir hafta sonumuzu bu güzel şehrimizde geçirdik. Gençlerle bir araya geldik. Onlarla birebir görüşmeler yaptık. Farklı yaş dönemlerinde olmalarına rağmen çocuk ve gençler birbirleriyle güzel diyaloglar içerisinde idiler. Ama kabul etmek lâzım ki, her bir çocuk, her bir genç özel ilgi gösterilmesi gereken ve maneviyatla bağlarının birebir kurulması gereken bir özel duruma sahip.

Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen genç Nur Talebeleri işin ciddî olduğunun farkındalar. Bu iyiye alâmet. Çünkü bir şeyin ciddiyet düzeyi anlaşılırsa, ona uygun adım atmak da daha kolay olabilmektedir.

Mersin gençlerinde fark ettiğimiz bir şey, gençleri muhafaza etmenin yolu, yine kendilerine yakın yaştaki yetişmiş genç eğitimcilere onları emanet etmektir. Bunun da yolu bazı gençleri daha özel yetiştirmek olmak gerekiyor.

Demek istediğim şey, arkadaşın, kendi yaşlarına yakın eğitimcilerin onlarla ilgilenme faktörünün önemli olduğudur. Yoksa yaş ilerlediğinde ve ilgili eğitimci kendisini o gençlere ulaştıracak vasıtaları ve yenilenmeyi yapmadığında ister istemez bir, ilgili eğitimciden uzak durma söz konusu olacaktır.

GENÇLERİNİZ VARSA, SPOR VE SANAT faaliyetLERİ DE OLMALI  

Gençler, haliyle enerji yüklüler. İster istemez bu enerjinin sarfedilmesi gerekecektir. Bunu helâl daire içinde sarf etmenin yolu, onların ilgi duyacakları spor ve sanat aletlerinin temin edilmesi ve eğitimcilerinin sağlanması şarttır.

Ortamlarda spor öğretmenleri, resim ve müzik öğretmenleri olmasına rağmen, gençleri bu anlamda bir faaliyet ilgilisi olarak görmemek olmaz. Bu eğitimciler ile gençlerin ortak faaliyetini sağlayacak bir organizasyona ihtiyaç vardır.

İlgili kültür merkezlerinin bir bölümünün mutlaka spor ve sanat faaliyetlerine ayrılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Hatta gençlerin sürekli ihtiyaç duyacakları, gerektiğinde bu ihtiyaçlar için belli internet merkezlerine gitmeleri durumunu ortadan kaldırmak için kontrollü interneti onların bulundukları mekânlara sunmak daha sağlıklıdır. Bir de şehirlerdeki imkânlara uygun spor dallarının bisiklet turları, dağcılık, yardım faaliyetleri gibi alanlarda kabiliyet çeşitliliklerine uygun adımlar atmak yerinde olacaktır.

RİSALE-İ NUR’UN OLDUĞU YERDE HİZMETLERİN OLMAMASI MÜMKÜN DEĞİL

Mersin ilinin Risale-i Nur hizmetleriyle tarihi çok eskilere dayanıyor. Onun için bu şehirde Nur’un kahramanları olan ağabeyler var. Risale-i Nur eserlerinin kıymetini bilen ve bolca okuyan ağabeyler bulunuyor.

Tabiî büyük öncüler olunca da, onlardan sonra gelenlerin işleri daha kolay oluyor. Çünkü nasıl olsa hizmetlerin nasıl olacağını bilen ve yapan ağabeyler var. Onun için de Mersin ilinde oldukça ümit verici bir genç kuşak geliyor.

Mersinliler bu başarıyı, meşveretlerinin düzenli çalışıyor olmasına ve Risale-i Nurlar ve Yeni Asya kaynakları kitaplarının okunmasına bağlıyorlar.

Bir güzel taraf da, hizmet içerisinde farklı yaş guruplarındaki ağabey ve kardeşlerin birbirlerine karşı saygı ve sevgi içerisinde olmalarıdır. Hürmetin, saygının, sevginin olduğu yerler haliyle hizmete müsait zeminler oluyor. Buna meşveretin düzenli işlemesi ve kardeşlik düsturlarını yaşamak da ilâve edilince Allah da neticeyi halkediyor.

BASRİ ÖZDEMİR AĞABEY, ENERJİSİNİ HİZMETTE KULLANAN BİR MODEL

Mersin’de bahsettiğimiz büyük ağabeylerden birisi, Basri Özdemir Ağabey. Risale-i Nur ve iman ve Kur’ân hizmetleriyle ilgili pek çok hatıraları bulunan Basri Ağabey, yaşı ilerledikçe hizmetteki enerjisini de yine ona göre ayarlamış. Şimdilerde ‘Medrese-i Seyyare’ ismini verdikleri özel tanzim edilmiş minibüste Nurlar’ın ve Yeni Asya Neşriyat eserlerinin neşrine ve tanıtımına zaman ayırıyorlar.

Adı, öğrenciler arasında ‘Kütüphaneci dede’ olarak bilinen Basri Ağabey, valilik izni ile bu hizmetlerini yapıyorlar. Mesaisi müsait arkadaşları, günlük yeri değişen Medrese-i seyyareye uğruyorlar ve soranlara eserleri tanıtıyorlar.

Bu hizmetlere ciddî ilgi gösteren genç ekipten Sertaç kardeşimizde şimdiden çok ciddî bir hatıra oluşmuş vaziyette. Hatıralardan anlaşılıyor ki, bu hizmet adımı ciddî bir boşluğu doldurmuş. Başlangıçta nasıl bir hizmet aracı olacak diye düşünülürken, şimdilerde yeni yeni anlamlı hatıralar yaşıyorlar. Bu hatıraları da zaman zaman gazete ortamında paylaşacaklar.

Mersin’deki bu hizmet adımlarından anlaşılıyor ki, hizmetin sınırı yok. Her yaşta, her şartta hizmet etmenin bir yolu var. Yeter ki insan istesin.

Bir de bir hizmet adımı atınca ister istemez insan gündeme geliyor, konuşuluyor ve bu konuşmalar da her zaman şevk veren tarzda olmuyor. O eleştirilere de güç yetirecek dirence sahip olmak gerektiği anlaşılıyor. Oysa hiçbir şey yapmasanız, zaten hiçbir problem de olmayacak. Hangi bir aktivist var ki, attığı adımlar hep takdir görmüş? Böyle bir şey yok. Bir hizmet adımı atan elbette o attığı adımın altını da doldurması gerekiyor. Zaten hizmet adımı meşveretle atılmışsa konu şahsîlikten çıkıyor ve daha köklü hale geliyor.

Mersin’i önümüzdeki zaman dilimlerinde çok ciddî hizmet adımlarıyla göreceğiz. Bunun göstergesi şimdilerde çok Risale-i Nur okuyan Nur Talebelerinin olmasıdır. Okunan yerde hizmet olur. Okunan yerde kafa karışıklığı az olur. Okunan yerde farklı kabiliyetler gün yüzüne çıkar.

Nitekim halı saha organizasyonlarında da buluşan genç Nur Talebeleri, kitap fuarları ve diğer hizmet faaliyetlerinde de aktif görev alıyorlar.

KÜÇÜK YAŞLARDAKİ ÇOCUKLAR HİZMET PLÂKETİ ALDILAR 

Henüz küçük yaşlardaki çocuklar, gösterdikleri hizmet faaliyetlerindeki çabaları dolayısıyla babaları yaşlarındaki büyüklerinden plâket aldılar. İşte hizmetle duygu bağlarının olması ancak bu şekilde olur. Hatıralar bir müddet sonra kimlik oluyor.

Henüz erken yaşlarda kendini hizmet faaliyetleri içinde bir yerlerde bulan çocuklar, bu manevî faaliyetlerden zevk alır, onlardan beslenir hale geliyorlar. Bir de kendilerindeki kabiliyetler böylece zemin bulmuş olmaktadır.

Tabiî işin içinde önemli bir etken de, mesaisini bu hizmetlerle dolduran bir vakfın olmasıdır. Bu işe biraz daha hizmetlerde önem verilmesi gerektiği anlaşılıyor. İşi hizmet olan kardeşlerin varlığı şart.

İman ve Kur’ân dâvâsı çok yüksek bir dâvâdır. Kâinatın bütün merakaver meselelerinden daha kıymetlidir. Ama bu cümleleri sadece kelâm olarak sarf etmek değil de, fiiliyata döküp, Basri Ağabey gibi, ‘kaç yaşında, hangi şartlarda, hangi hizmet edilebilir’ diye bir düşünce ve faaliyet içine girmek gerekiyor. Bu fani hayatı baki hayata tebdil etmenin başkaca bir yolu gözükmüyor.

Mersin’i hizmetlerimizde izlemeye devam ediyoruz. Çünkü onlar sadece kendileri etrafında değil, ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak, iman ve Kur’ân hizmetlerini yaymanın ve geliştirmenin çabası içindeler.

Tabiî bütün bu gelişmelere rağmen, insanın bu şevkle hizmet faaliyetlerini anlattığı mekânın kendi doğup büyüdüğü şehir olması ayrı bir güzellik. Onun için ben memleketim olan Mersin’de bu anlamlı ve güzel faaliyetleri yapan ağabey ve kardeşlerimle iftihar ediyorum. Onların her birini tebrik ediyorum.

Böyle bir kıyı şehrinde, turizm bölgesinde iki dünya saadetini içine alan Risale-i Nur hizmetlerinin gelişmesi ve daha yaygın hale gelmesi tam bir faaliyet-i hayırdır. Duâlarımız ve alkışlarımız Mersin Nur Talebeleri için.

Okunma Sayısı: 1921
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı