Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 03 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Kazım GÜLEÇYÜZ

Tesettürde öncelikBaşörtüsü yasağı hukuk ve çağdışı bir zulüm olarak vicdanları sızlatmaya devam ederken, çözüm adına yanlış yöntemlerin izlenmesi ise sorunu çözmek bir yana, daha da katmerli bir kördüğüm haline gelmesine sebep oluyor.

Hal böyle olunca, tartışmalar da anlamını kaybediyor. Hattâ bu şirazeden çıkmış ve iyice sulandırılmış tartışmalara bir şekilde müdahil olmak, bizatihî tesettür kavramına zarar verir hale geliyor. Böylece, netice itibarıyla, bu yasağı koyanların tuzağına düşülmüş olunuyor.

Tartışmanın geldiği en son noktada işin “çene altından bağlama” formülüne getirilip dayandırılması üzerine başlatılan alaycı değerlendirmeler tesettür kavramını yaralayıp zedeliyor.

Onun için, kafaların da kasıtlı olarak iyice karıştırıldığı böyle bulanık ortamlarda, sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirmeyi hedefleyen tuzaklara karşı çok dikkatli olmak lâzım.

Gelinen noktada bu dikkat ve teyakkuzun gereklerinden biri, yasağa boyun eğip teslim olmama duruşunu kesinlikle bozmayan tavizsiz bir kararlılığı her hal ve şartta muhafaza etmekle beraber, mücadeleyi sadece başörtüsü serbestisine odaklanmış bir “hak talebi” alanından, topyekûn tesettür kavramını yeniden değerlendirme, anlama, içselleştirme, bütün anlamlarıyla birlikte yaşama, anlatma ve tesettüre yönelen itiraz ve saldırıları ilim ve fikir zemininde ikna edici ispat ve susturucu ilzamlarla püskürtme boyutlarına taşımak olmalı.

Yaşadığımız süreçte, bir taraftan kasıtlı bir inatla sürdürülen yasakla bilhassa gençler tesettürden uzaklaştırılmak istenirken, diğer taraftan başka yol ve yöntemlerle başörtüsü bağlamından koparılarak tesettürün içi boşaltılmak isteniyor; ve bu iş, “dindarları dünyevîleştirme” tuzağının etkili ve tahripkâr unsurlarından biri olarak yapılıyor.

Bu durumda, pes edip geri çekilme anlamında değil, ama etraf-ı erbaasıyla yeni bir durum değerlendirmesi yapma, tesettürü yeniden ele alıp düşünme, dinimizin bu emrini fıtrat kanunlarıyla birlikte tekrar yorumlama ve yasağın ötesinde, doğrudan tesettüre yöneltilen iftira ve isnadların asılsızlığını fıtrat ve bilim çerçevesinde ispatlı şekilde izah etme ihtiyacı ile karşı karşıyayız.

Tesettürün, yasakçılar tarafından iddia edildiği gibi kadını ikinci sınıf insan konumuna düşürüp aşağılamak şöyle dursun, daha da yücelttiği; rahatsız edici yabancı bakışlardan koruyup huzura kavuşturduğu; Yaratıcıyla ve yaratılanlarla ilişkilerini fıtratına uygun bir zemin ve çerçeveye oturttuğu gibi izahlar bunlar.

Bu izahlarda, Bediüzzaman’ın Tesettür Risalesi son derece önemli bir kaynak ve referans.

Gerçek şu ki, bilhassa genç nesillerin, tesettür emrini iman ve fıtrat temelinde açıklayan ikna ve teşvik edici izahlara ihtiyacı, şu anda, yasağa karşı verilecek mücadelenin de önüne geçen bir öncelik ve önem kazanmış durumda.

Resmî ideolojinin kıskacındaki okullarda eğitim alma ve yine aynı durumdaki kurumlarda çalışma hakkını tekrar kazanmak için sarf edilecek mesainin çok daha fazlasını, yasakçıların karışamayacağı özgür alanlarda Kur’ân ve kâinat kitaplarını okuma ve tesettürü de bu bağlamda tekrar öğrenip yaşama ve anlatma çabasına yöneltmek çok daha anlamlı olmaz mı?

03.02.2008

E-Posta: irtibat@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (02.02.2008) - Çetelerle mücadele

  (01.02.2008) - Çözüm ne?

  (31.01.2008) - Gelinen nokta

  (30.01.2008) - Endişeler artıyor

  (29.01.2008) - Çözüm mü, kargaşa mı?

  (27.01.2008) - Cinsellik, din ve AB

  (26.01.2008) - Nutuk atmak yetmez

  (25.01.2008) - Herkesin yerini bilmesi için

  (24.01.2008) - Yine hüsran olmasın

  (23.01.2008) - Sıkışma

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri