Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 04 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

İttifakı ve ittihadı yakan enaniyeti yok etmek!İnsanın en zaif damarı enaniyettir, benliktir. Dessas zalimler, ehl-i dünyanın propagandacı ve ajanları, hizmet ehlinin enâniyetini tahrik edip, onları haksızlığa sevk edip, ihtilâfa düşürmeye çalışarak, birlik içinde yürüttükleri hizmetlerini akamete uğratmaya çalışıyorlar.

Bediüzzaman’ın, Ehl-i Sünnet’e, Âl-i Beyt sevgisiyle tutuşan Alevîlere yaptığı ikazı kendimize çevirebiliriz:

“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! (Bu hitabı şöyle adapte edebilir miyiz? Ey aynı cemaat içinde yer alan fedakâr, sebatkâr emektarlar ve ey heyecanlı, enerjik, gayretli gençler!) Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir sûrette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktizâ eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir.”1

Dikkat kesilmeliyiz ki, ehl-i dalâlet, nefis ile, arzularının tesiriyle, sonucu görmeyen körlüğüyle, bir gramlık hazır lezzeti, bir tonluk istikbaldeki lezzete tercih ediyor. Böylece birbiriyle, dünyevî ve hazır lezzet/menfaat etrafında aşağı, kalbsiz nefisperestler samimî ittifak ve ittihad ediyorlar.

Oysa, hidayet yolunda olanlar; ahirete, ileriye ait uhrevî meyvelere, mükemmelliklere, kalp ve aklın yüksek kanunlarıyla yönelmiş oldukları için esaslı bir istikamet, tam bir ihlâs, gayet fedakârâne bir ittihad ve ittifak yapabilirler. Ve yapmalıdırlar.

Ne var ki, enâniyetten (benlikten) sıyrılamadıkları için, ifrat ve tefrit denen aşırılıklara kaçarak ulvî bir güç kaynağı olan ittifakı kaybederler. İhlâs da kırılır. Ve ahirete ait vazife de zedelenir. Kolayca İlâhî rıza da elde edilmez. Bunun ilâcı, merhemi nedir?

* “El-hubbu fillâh” (Allah için seviniz) sırrıyla, hak yolda gidenlere refakat edip iftiharla arkalarından gitmek;

* İmamlık şerefini onlara bırakmak;

* O hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğu ihtimaliyle enâniyetinden vazgeçip ihlâsı kazanmak;

* İhlâsla bir dirhem amel, ihlâssız batmanlarla amellere râcih (tercih edildiğini, üstün) olduğunu bilmek;

* Tâbi olmayı; sorumluluk gerektiren ve tehlikeli metbûiyete (tâbi olunmaya) tercih etmekle o marazdan (hastalıktan) kurtulur ve ihlâsı kazanır, vazife-i uhreviyesini hakkıyla yapabilir.

Dipnot:

1- Lem’alar, s. 32.

04.02.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (02.02.2008) - Bazı temel ölçüler

  (31.01.2008) - Farklılıklara tahammül ve dayanışma

  (30.01.2008) - Şimdi dayanışma ve tesanüd zamanı…

  (28.01.2008) - Cemaat içindeki tesanüdün kazandırdıkları

  (26.01.2008) - Bile bile mi farzı çiğniyoruz?

  (24.01.2008) - Yasakları kaldırmanın sırrı: Demokratik cesur yürek

  (23.01.2008) - İslam âlemi ve Türkiye’nin ana problemi

  (22.01.2008) - İktidar, “emr-i bi’l-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker”

  (21.01.2008) - Hepimiz için çetin imtihanlardan bir imtihan!

  (20.01.2008) - Başörtüsü ibadet mi, simge mi?

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri