"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Risale-i Nur'a iftiraya cevap

26 Mayıs 2020, Salı 00:10
Hükümet kararı ile bir süre öncesine kadar bazı Risale-i Nur eserlerini basan Diyanet'in, Risale-i Nurları yasakladığı algısını vermeye çalışan haberlere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Risale-i Nurlar'ın telif edildiği yıllarda Kur'an tefsiri olduğu yönündeki Diyanet raporlarını yok sayan ve hiçbir delil göstermeden aksini iddia eden haberleri yapanlara vatandaşlar, "Yalancılar" diye tepkilerini ortaya koydu.

Bir internet sitesinde, akıl, iz'an ve edep ölçülerini aşarak, hakaret ve iftira yüklü bir sunumla, bilinçli veya bilinçsiz, ama cahilâne bir tavırla, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî ve müellifi olduğu ve hatta bizzat Diyanet tarafından da bastırılıp yayınlanmış olan ve Diyanet raporlarıyla da hakikatine ve doğruluğuna dikkat çekilen ve nice insanın hidayetine vesile olmuş ve olmaya devam eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'na karşı kamuoyunda 'Diyanet ve Risale-i Nur'u karşı karşıya göstermek gibi menhus bir gaye gözetilerek' ve benzer şekilde adeta 'Risale-i Nur' ve 'yasak' kelimelerini yan yana getirme beyhude gayretiyle yanlış bir algı oluşturmak maksadı olduğu gözlemlenen bir 'haber' yayınlandı. 

Her ne kadar 'zırva tevil götürmez' prensibi, bu tarzdaki zırva niteliğindeki 'haber'leri yokluğa mahkum etmeyi gerektirse de, benzer şekilde daha önceden yayınlanmış olan ve aynı yöndeki menfî maksadlarla daha sonradan da yayınlanmaya ne yazık ki devam edecek olan 'haber'lere, Risale-i Nur'un medyadaki dili olarak, verilecek ve gerçekleri ifade edecek bir cevabımız, elbette vardır.


Büyük İslam Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin müellifi olduğu bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı

Söz konusu 'haber'de bir sitenin 'Diyanet'in Risale-i Nur Hakkında Verdiği Tarihi Rapor' başlıklı haberi çarpıtılarak ele alınarak ve de Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı'nın daha önceden CİMER üzerinden bir suale karşılık yazdığı “Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak, toplumu din konusunda sağlam kaynaklara ve sahih bilgiye dayalı olarak aydınlatmak için gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta/yayımlamakta, süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde bu yayınları ücretsiz dağıtmakta olup, Başkanlığımız yayınları dışındaki eserlerin camilerin ve Kur’an kurslarının kütüphanelerinde bulundurulması veya ders olarak okutulması uygun görülmemektedir. Bilgilerinize sunulur” şeklindeki tevile açık ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek nitelikte olan, detaylı bir açıklamaya ihtiyaç hissettiren ve bu haberde olduğu gibi menfî maksatlarla, oldukça yanlış zeminlere çekilmeye müsait cevabını, son derece hatalı bir değerlendirmeyle, sanki "Risale-i Nur'a ilişkin bir yasak var da Nurcular 64 yıllık raporla bu yasağı aşmaya/delmeye çalışıyorlar" şeklinde sunarak menfî bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

64 Yıllık olması, Risale-i Nur hakikatlerinin altına imza atan Diyanet Raporunun geçerliliğine engel mi?

Haber sitesinin yayınladığı raporda, Risale-i Nur'u tetkik eden Diyanet Heyetinin ''Risale-i Nur yalnız Kur'an ve Hadisten ilham alınarak yazıldı'' değerlendirmesi yapılıyor.


Büyük İslam Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen söz konusu raporda Bediüzzaman Said Nursi’ye ait Risale-i Nur eserlerinin "yalnız Kur'an-ı Kerim ve Ehadisi Şerife'den ilham alınarak" yazıldığı ve ''...esrar-ı ilmiyye ve hikemiyyenin madde aleminden temsiller getirilerek izahları yapılmış'' olduğu niteliklerine dikkat çekilerek "nevi beşeri ve bilhassa memleketimizdeki küçük ve büyük insan kitlelerini gafletten ikaz ve fikri ve şehevani dalaletten ve suiitikad ve suiahlak girivelerinden kurtamaya matuf" kitaplarında "kanuni mevzuata muhalif siyasi ve idari hiçbir mahzuru görülmediğine" vurgu yapılıyor.

Raporu hazırlayan Diyanet Heyeti, Hasan Fehmi Başoğlu, Hasan Hüsnü Erdem ve Şehit Oral'dan oluşuyor.

Bu doğrultuda eleştiri getirdiğimiz söz konusu 'haber'i hazırlayan internet sitesinin anlayışına göre, raporun muhtevası değil, tarihi ve kaç yıllık olduğu önemli!


Diyanet tarafından da basılmış olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan bazı eserler

Yani bu noksan ve kusurlu yaklaşımla; söz konusu 64 yıllık raporun muhtevasında yer alan ve Risale-i Nur'un doğruluğunun ve hakikatli bir tefsir olduğunun tasdiki niteliğinde olup, bu rapora atılan 3 imzanın ve benzer şekilde sayısız ilim ehlinin Risale-i Nur lehinde imzaları ölçüsündeki sayısız takdir ve alkışlarının önemi ve dikkat çektiği mesaj değil de; kaç yıl önce atıldığı ve yakın tarihte atılıp atılmadığının nazarlara sunulması ve buna göre geçerliliğinin kabul görmesi gibi bir garabetler silsilesine yer verilerek akıl, ahlâk ve vicdan ölçülerini hiçe sayan bir üslüp ve sunumla habercilik tarihine de kötü bir örnek olarak geçecek menfi bir 'haber'e imza atmış oluyor.

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi ve müellifi olduğu, yüz binlerce insanın hidayetine vesile olmuş olan ve olmaya devam eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı'nı doğrudan veya dolaylı şekilde insafsızca hedef almaya çalışan her kim varsa bilmelidir ki; sizler üfledikçe -binlerce tecrübelerle sabittir ki- Risale-i Nur parlayacaktır. Bediüzzaman'ın da veciz şekilde ifade ettiği gibi “Kur’ân’a dayanan Risale-i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûb olmaz.” (Şuâlar, On Dördüncü Şuâ, s. 563)

Not: Haberimizin son bölümünde hem Risale-i Nur vesilesiyle İslamiyetle tanışıp, hidayete ulaşmış bir insanın ihtida süreçlerine hem de İslam Alimlerinin ve Aydınların Risale-i Nur hakkındaki takdir dolu görüş ve düşüncelerinin sayısız örneklerinden bazıları istifadeye medar olması sebebiyle paylaşılacaktır.

***

Paylaşılan 64 yıllık rapor şu şekilde:

***

Risale-i Nur eserleri bizzat Diyanet tarafından da basıldığına göre...

Risale-i Nur eserlerinin bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da basılıp neşredildiği düşünüldüğünde ve bu anlamda Diyanet'in yayınları arasında yer alan Risale-i Nur'a ilişkin hem Diyanet'in ilgili biriminin CİMER üzerinden bir soruya verdiği izaha muhtaç cevabın hem de bu muğlak cevap üzerine bir algı 'haber'i oluşturan sitenin içine düştüğü çelişkili durumu dikkatlerden kaçmayacaktır.

Güleçyüz sormuştu: 'Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?'

Genel Yayın Yönetmenimiz Kazım Güleçyüz, 27 Şubat 2020 tarihli 'Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?' başlıklı yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığı'nın CİMER üzerinden Risale-i Nur ile ilgi soruya verdiği yukarıdaki cevabı değerlendirerek köşesine taşımıştı.  


Diyanet tarafından da basılmış olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan bazı eserler

Konuyla ilgili yazısında Güleçyüz söz konusu cevap ile ilgili olarak ''Bu cevaptan ne anlamak lâzım?'' diye sorarak ''Hele külliyattan Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye ile Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan-İktisat-Şükür Risalelerinin Diyanet yayınları arasında basılmış olduğu hatırlanırsa... Verilen cevaba göre, Diyanet yayını oldukları için bu eserlerin cami ve Kur’an kursu kütüphanelerinde bulundurulması ve ders kitabı olarak okutulması uygun olmalı. Ama buna hiç temas edilmeyip, sanki Diyanet bu eserleri yayınlamamış gibi bir tavır, eda ve üslûpla böyle bir cevap veriliyor. Bu cevabın, 2018 yazına girerken gündeme gelmiş olan Diyanet’in risale basımından vazgeçtiği ve evvelce basıp mevcudu tükenenleri yeniden basmadığı haberleri sonrasında gelmiş olması da manidar ve düşündürücü.'' ifadeleriyle Diyanet'in ilgili biriminin yaptığı bu muğlak açıklamayı irdeliyor.

Güleçyüz'ün 27 Şubat 2020 tarihli yazısının tamamı şu şekilde:

''Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?

Bir takipçimiz Instagram hesabımıza gönderdiği mesajda Diyanet ve Risale-i Nur üzerine CİMER üzerinden yaptığı yazışmayı iletmiş. Gönderdiği soru özet olarak şöyle:

“Diyanet’e bağlı hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an kurslarında veya Diyanet denetimindeki herhangi bir eğitim kurumunda talebelerin, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eserlerini okumasına veya Risale-i Nur’un o kursun, o kurumun kütüphanelerinde bulunmasına o kursun yönetimi ‘yasaktır’ diyebilir mi?

“Kurs talebelerine yasakmış algısı oluşturarak onları Risale-i Nur’dan çekindirmeye veya bazı hukukunu bilmeyen masum talebelere yasaktır zannettirerek gizli okumalarına sebep olmaları sadece o kurstaki bazı görevlilerin yanılgısı mıdır, yoksa Diyanet yasak olduğuna dair yazılı veya sözlü bir beyanda bulunmuş mudur?”

Suale Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığının yazdığı cevap şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak, toplumu din konusunda sağlam kaynaklara ve sahih bilgiye dayalı olarak aydınlatmak için gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta/yayımlamakta, süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde bu yayınları ücretsiz dağıtmakta olup, Başkanlığımız yayınları dışındaki eserlerin camilerin ve Kur’an kurslarının kütüphanelerinde bulundurulması veya ders olarak okutulması uygun görülmemektedir. Bilgilerinize sunulur.”

Bu cevaptan ne anlamak lâzım?

Hele külliyattan Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye ile Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan-İktisat-Şükür Risalelerinin Diyanet yayınları arasında basılmış olduğu hatırlanırsa...

Verilen cevaba göre, Diyanet yayını oldukları için bu eserlerin cami ve Kur’an kursu kütüphanelerinde bulundurulması ve ders kitabı olarak okutulması uygun olmalı.

Ama buna hiç temas edilmeyip, sanki Diyanet bu eserleri yayınlamamış gibi bir tavır, eda ve üslûpla böyle bir cevap veriliyor.

Bu cevabın, 2018 yazına girerken gündeme gelmiş olan Diyanet’in risale basımından vazgeçtiği ve evvelce basıp mevcudu tükenenleri yeniden basmadığı haberleri sonrasında gelmiş olması da manidar ve düşündürücü.''

Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

***

Siz üfledikçe Risale-i Nur parlar

Benzer yönde daha önceden gündeme getirilmeye çalışılan asılsız iddialara cevap olarak yazarlarımız tarafından kaleme alınmış olan makaleleri istifadenize sunarak Diyanet ve Risale-i Nur ilişkisinin en sağlıklı bir zeminde, en doğru tariflerle ele alınıp değerlendirilmesini ve herhangi bir soru işaretine meydan vermeden anlaşılmasını sağlamak istiyoruz ve ekliyoruz; doğrudan ya da dolaylı olarak sizler üfledikçe -binlerce tecrübelerle sabittir ki- Risale-i Nur parlayacaktır.

***

Konuyla ilgili olarak daha önceden yayınlanmış köşe yazılarını sizler için derledik:
Okumak için tıklayınız:

Diyanet ve din hizmetleri

İftirada ısrar daha da rezil eder

Diyanet ve Risâle-i Nur

Risale-i Nurlar’ı neşir için Diyanete gönderdi

Risale-i Nur’a iftira raporu

Diyânet, hocalar ve Risâle-i Nur

Diyanet’in de Risale-i Nur’a ihtiyacı var

Siz üfledikçe Risale-i Nur parlar

Risale-i Nur parlar

***

Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında ne dediler?

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Üstad manevî bahara zemin hazırladı

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Suriyeli Alim Nakşibendî: Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir

Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

Said Nursî’den Mustafa Sabri Efendiye: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Çağın hastalıklarından kurtuluş reçetesi

İki özel günün müjdeli mesajları

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 5705
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Müslüm

  26.5.2020 15:21:48

  elinizden geleni yapın . yapacağınız varsa goreceginizde var... müsbet hareketle. aktif sabır. uhuvvet ve ihlas ile ittihad düsturlarına dikkat.

 • Toygar

  26.5.2020 11:15:37

  Bununu gibi nasipsizlere sadece şunu söylemek geldi içimden: Hadi len!..

 • Mehmet Türeli

  26.5.2020 02:24:15

  Risale-i Nura iftira atanlar günün birinde mutlaka pişman olacaklar ve büyük bir ihanet ettiklerini fark edecekler fakat iş işten geçmiş olacak.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı