"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Risale-i Nurlar hayatımıza istikamet verdi

Rüstem GARZANLI
20 Şubat 2021, Cumartesi 01:37
Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesis Müdürü Ahmet Demirdöğmez ile Risale-i Nurlar’ı, Yeni Asya’yı, Barla Sosyal Tesislerini konuştuk.

RÖPORTAJ: RÜSTEM GARZANLI
rustem.garzanli@hotmail.com

Ahmet Bey adet üzerine evvelâ sizi tanıyabilir miyiz?

1960 Ergani (Diyarbakır) doğumluyum. O yıllarda merhum babamın Maden Bakır İşletmesinde işe başlamasından dolayı Maden’e (Elazığ) yerleştik. İlk, orta ve liseyi Maden İlçesinde okudum. 1982 - 83 yılları arasında askerlik vazifemi yaptıktan sonra, Mersin’de Soda Sanayi Kromsan Fabrikası’nda işe başladım. O yıllarda babam da emekli olmuş ailece Mersin’e yerleşmiştik. Evliyim iki çocuk ve iki torunum var. 2008 yılı yazında emekli oldum. Daha sonra da Yeni Asya Gazetemizde “Nurlar’da Seyahat” başlığı altında Üstad Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur üzerine makaleler yazmaya başladım. 2018 yılında Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerinde vazifeye başladım, halen devam etmekteyim.

Ahmet Bey; Cemaatin her ferdiyle  ilgi ve alâkanız olduğu gibi Diyarbekir’de ailece hizmetin müdavimlerinden Şengün’lerle yakın alâkanızdan dolayı  bize de teveccühüz sirayet etmiştir. Bu müfritane irtibatın hikmetini anlatır mısın?  

Risale- Nur’la 1978 yılında tanıştım. Liseyi bitirdiğim yıllardı. Bu tanışmaya vesile olan başta Ali Şengün kardeşimi ve babası Adil Şengün Ağabeyi rahmetle yâd ediyorum. Ve şu anda dünürüm olan Celal Şengün Ağabeye de hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum. Şengün ailesi, Risale-i Nur’la tanışmamıza vesile olduğu gibi, Risale-i Nur’u ve Nurculuğu bize sevdirip yetişmemizde de büyük hisseleri vardır. Biz Nurculuğun ana kaidelerini onlardan öğrendik. Evet, Risale-i Nur’u ilk tanıdığımızdan şimdiye kadar aynı çizgide hiç sapmadan inhiraf etmeden devam etmemizde büyük payları vardır. Allah ebeden razı olsun. Üzerimizde büyük hakları vardır. bütün Şengün ailesine her daim duacıyım.

Risale-i Nurlar hayatımıza istikamet verdi. O dönemdeki çeşitli menfi ideoloji ve cereyanlardan muhafaza olmamıza vesile oldu. Enfüsî dairede taklidi imandan kurtarıp tahkiki iman şuuru verdi. Tam bir Müslüman ve hakikî bir mü’min olmanın esaslarını öğretti. Daha doğrusu, doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu gösterdi. Aklımıza gelen şüpheleri, vesveseleri izale etti. Afakî dairede de, kâinatın ve mevcudatın mahiyetlerini ders vererek kâinatın insan için yaratıldığını ve insanın eşref-i mahlûkat olduğunu beyan ve ispat etti. Bu manalar ışığında, gazetemiz Yeni Asya, dergilerimiz, yayınlarımız, cemaatimiz ve şahs-ı manevinin ehemmiyetini anlamamıza ve kavramamıza sebep oldu. Elhamdülillah ailece bu dairedeyiz. Bu sebeple, Risale-i Nur Külliyatı’nı her gün mutlaka okumanın ve derslere devam etmenin ehemmiyetini belirtmek isterim. Şevke medar olması için söylemek istiyorum, Risale-i Nur’u günde yirmi sayfanın altına düşürmeden okumaya çalışıyorum. Bunun yanında cemaatle birlikte Kur’ân ve Cevşen hatmi yapıyoruz. Hergün Hizbü’l Kur’ândan bir sûre ve Muhakemat’ tan bir bölümü vird olarak okuyorum. Allah daim ve kabul etsin, bu daireden ayırmasın.

Şengün ailesine olan yakınlığımızın ana sebebi dâvâmız ve akrabalık bağıdır. Bu aileye vefa borçluyum. Allah ebeden onlardan razı olsun.

Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesis Müdürü olarak yaptığınız hizmet ve faaliyetlerden bahseder misiniz?

Nisan 2018 yılında başladığım bu vazifemde hâlâ devam etmekteyim. Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerimiz 1999 yılından beri Barla’da ehemmiyetli bir hizmet vermektedir. Maddî manevî emeği geçen herkesten Allah razı olsun bizleri de bu hizmete lâyık etsin. Şu anda üçüncü yılımızı doldurduk. Çok şükür zararımız yoktur. İmkânlarımız ölçüsünde eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz ekseriyetle memnunlar. Çok duâ ve teşekkür alıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. 

Efendim, eksiklerimiz var biliyoruz,  bunları inşaallah zaman içerisinde tamamlayacağız. Üç sezon içerisinde Allah’ın inayeti ve cemaatimizin şahs-ı manevisinin himmetiyle birinci binamızın her iki katına ve odalara parke döşendi, eskimiş halılar yerine kaymaz halı serildi. Yeni binamızın bütün odalarına şofben, ayna ve askılıklar takıldı. Bir adet olan çamaşır makinemizi üç âdete çıkardık. Çamaşırhane ve hediyelik satış reyonlarımızın dolapları yenilendi. Birinci binamızın on altı odasının bütün duş takımları ve kapı kilitleri yeni tip olarak değiştirildi. Bir başka yeniliğimizi bulaşık makinesinde yaptık. Sanayi tipi giyotin bulaşık makinesini ikinci el olarak aldık. (Bu hususta maddî desteklerini gördüğümüz Fransa cemaatimize onlar adına Abdullah Kuşe ve eşine teşekkür ediyoruz) bir başka yeniliğimiz ise  yemekhane ve havuzun de zemindeki erkekler tuvaletini baştanbaşa seramik ve fayans yaptırdık. 

Çok şükür böylece yemekhanemiz İlçe Sağlık Kurulu’nun istediği hale getirilmiş oldu. İnşaallah imkânlarımız ölçüsünde eksiklerimizi tamamlamaya devam edeceğiz. 

Meselâ çocuk oyun parkımızın yenilenmeye ihtiyacı var, eskiyen yataklarımız var, yenilenmesi lâzım. Birinci binamızın on altı odasına da şofben takmak istiyoruz. Bu ve benzeri şeyler inşaallah zaman içerisinde şahs-ı manevimizin duâları dâhilinde hal olacağına inanıyoruz. Bütün gayretlerimiz, Yeni Asya Barla tesisimizi Barla’ya, cemaatimize ve Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri’ne yakışır en hale getirmektir. Bu hususta mutlaka çok dualar istiyoruz.

Tesisimizin sezonluk olması, yemek düzenimizi etkilemektedir. Bu sebeple kalifiye eleman sıkıntısı çekmekteyiz. Birçok ihtiyaçlarımızı Barla’da bulamamak ve Isparta’dan almamız da bizim için ayrı bir külfet olmaktadır. Her şeye rağmen en iyi şekilde hizmet vermeye gayret edeceğiz inşaallah. Tesisimiz herkese açıktır. Gelen bütün ziyaretçileri Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin misafiri olarak telâkki ediyoruz. Bu hususta tesisimizi her yıl şenlendiren boş bırakmamaya çalışan Yeni Asya Cemaatimize teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Bilhassa bu pandemi döneminde tesisimizi boş bırakmayan başta İzmir, Düzce, Konya, Eskişehir, Birecik, Ankara guruplarımıza binler teşekkürler. Yeni sezona da Cenab-ı Hak nasib etsin.

 Bu arada, tesisimize her daim yardım ve ilgilerini esirgemeyen Isparta Cemaatimize ve onlar adına Mithat Yanmaz, Niyazi Budak, Hasan Akdeniz, Necati Doğan Ağabeylere ve Kemal Vapur kardeşime de duâcıyız. Daha nice adını yazmadığımız ağabey, kardeş ve ablalarımıza da binler teşekkürler ve duâlar. Ve bazı istişare t oplantılarının Barla Tesislerimizde olmasına vesile olan Yönetim kurulumuza da teşekkürlerimizi bildirmek istiyorum. Yeni sezonda bütün cemaatimizi Barla’ya bekliyoruz. Muradımız her belde toplu aile programlarıyla tesisimizi şenlendirmeleridir.

Ahmet Bey bu arada siz de pandemi-19 hastalığından dolayı ailece muzdarip oldunuz, bu ağır hastalık içinde insan kendi acz ve fakrını daha iyi anlar. Sizce acz ve fakr nedir tarif eder misin?

Evet, âcz ve fakr insanda olan iki cevher, iki kanat gibidir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derceylemiştir. 

Musîbetlerle, hastalıklarla alam ile mahiyet-i insaniyede münderiç olan acz ve fakr madenini işlettiriyor.” Bu koronavirüs hastalığı içerisinde insan acz ve fakrının nihayetsizliğini çok iyi hissediyor. Mü’min olan bir insan için bu büyük bir fırsattır. Çünkü hastalık veya musîbetler günahlara kefarettir. Sabir ve şakir bir mü’minin her bir dakikası bir saat veya bir gündür. Bu büyük bir lütuftur. Ne kadar şükretsek azdır.

Yine Risale-i Nur’dan öğrendiğimize göre, “Bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında bize gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle, bir Kadir-i Zülcelâl’in kudretini ve rahmetini tanımak ihsanına mazhar oluyoruz. Daimî bir surette dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip niyaz etmek için Cenab-ı Hak biz insanlara hadsiz bir âcz ve nihayetsiz bir fakr vermiş. Bu iki cevherimizi iyi işlettirmemiz gerekiyor. Bunun yolu ise, iman ilâcını kullanmamızdan geçiyor. İman ilâcı için de bizim her derdimize ilâç olan Risale-i Nur’dan istifade etmek en sağlıklı yol olacaktır. Bu vesileyle, bütün hastalarımıza Şafi-i hakikî olan Cenab-ı Hak’tan şifalar niyaz ediyorum ve ayrıca Risale-i Nur’un Hastalar Risalesi’ni unutmamak ve defalarca okumak lâzım ve elzemdir diye düşünüyorum.

Ahmet Bey,  Yeni Asya Barla Sosyal tesislerindeki hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Bu arada en son vermek istediğin bir mesajın varsa alayım.

Bu zamanda Risale-i Nur gibi bir define-i ilmiyenin mensubu olarak şahs-ı manevî dairesinde hareket etmek, İslamiyetin mizacı ve rabıtası olan muhabbet, uhuvvet ve sevmek düsturunu ölçü alarak ihlâs ve sadâkatle bu hizmet-i Nuriyede istihdam olmak daha öz ifadeyle dava adamı olmak hakikatinin çok kıymettar ve ehemmiyetli olduğunu söylemek istiyorum. Ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin, “Son vasiyetim şudur: Okumak, yine okumak, yine okumak! Sonra birbirinizin elini sıkmak, ittihad etmek, ittifak âleminde yaşamak” (ESD. 28) Ve “Evvel ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza; enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidal-i dem ve ihtiyattır” (Şuâlar 262) ifadelerini hatırlatmak isterim. 

Şahsim ve Yeni Asya Gazetesi adına teşekkür ediyorum

Bana bu sohbet fırsatını verdiğiniz için ben teşekkür ederim

Okunma Sayısı: 2866
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Said Yüksekdağ

  10.3.2021 08:53:52

  Ahmet Demirdöğmez ağabeyden ve bu röportajı kaleme alan Rüstem Ağabeyden Allah razı olsun.. Rabbim hizmetten ve istikametten ayırmasın. Amin..

 • Rüstem garzanlı

  22.2.2021 18:46:53

  Sağ başta Fatih Şengün , sırayla Ahmet Demirdölmez, Rüstem Garzanlı ve torunu İsmail Garzanlı 2017 tarihinde ev ziyaretinde çektirişmiş hatıra fotoğrafı ....

 • Seher Şen

  20.2.2021 23:17:32

  Yeni Asyamı ve sizleri bu kutlu davada son nefese kadar Rabbim sadakatten ayırmasin muzaffer kilsın inşaallah tebrik ediyorum sizleri.İzmit hanmlar cemaatinde kardeşiniz

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı