"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ABD ve İsrail'in ortak hedefi Libya'ya BOP dizaynı

20 Ocak 2020, Pazartesi 01:30
ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurucu Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile başta Suriye ve Libya olmak üzere ABD-İran arasında yaşanan kriz ve bölge ülkelerinde yaşanan gelişmeleri konuştuk.

RÖPORTAJ: MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK
mkara@yeniasya.com.tr
ortlekmuhammed@yahoo.com

***

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, yazarlarımız Mehmet Kara ve Muhammet Örtlek’in sorularını cevaplandırdı.

Suriye gibi

Libya, Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) Kuzey Afrika’da en kritik sacayağı. Nasıl Suriye, BOP açısından önemli bir yere sahip ise, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz bağlamında da Libya benzer bir öneme sahip. 

BOP’taki harita

Kaddafi’nin devrilme süreci dahil olmak üzere, Libya’nın BOP’taki haritaya uygun bir şekilde dizayn edilmesi çalışmalarını görüyoruz. Bugün bu anlamda Libya içerisindeki iki temel dinamik veya iki güç iş başında.

BM herşeye rağmen

BM herşeye rağmen, ABD’nin küresel kaos planı önündeki en büyük engel.  Libya’da da ABD’nin arzu etmediği tutumu sergilemek suretiyle, kendisinden beklenen yapıcı istikrar rolünü oynuyor.

***

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol (1): 

Libya, BOP’a uygun şekilde dizayn edilmeye çalışılıyor

ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurucu Başkanı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile başta Suriye ve Libya olmak üzere ABD-İran arasında yaşanan kriz ve bölge ülkelerin de yaşanan gelişmeleri konuştuk.

LİBYA, BOP’UN KUZEY AFRİKADAKİ EN KRİTİK SACAYAĞI

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 2011 yılında başlayan Arap Baharı süreci, coğrafyadaki bazı ülkelerde halk ayaklanmaları ve iktidarların değişmesiyle sonuçlandı. Ancak Libya, Suriye ve Yemen gibi coğrafyalarda da iç karışıklıklar ve iç savaş devam ediyor. Son günlerde imzalanan deniz sınırlarını belirleyen anlaşma ile Libya gündemde. Arap Baharı’nda Libya’yı ve Kaddafi sonrası NATO müdahalesiyle başlayan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Libya, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) Kuzey Afrika’da en kritik sacayağı. Libya’yı Suriye ile özdeşleştirebiliriz. Nasıl Suriye, BOP açısından önemli bir yere sahip ise, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz bağlamında da Libya benzer bir öneme sahip. Dolayısıyla BOP’un geleceği açısından iki önemli adresten biri. Ve bu bağlamda sahada masaya yansıyacak olan gelişmeler, tarafların büyük projelerinin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Ve bugün Libya bu yönüyle önemli bir kırılma noktası.

Şimdi bakıldığında ABD’nin BOP’un Kuzey Afrika ve Ortadoğu bağlamında geleceğini büyük ölçüde etkileyecek jeo-politik ve stratejik öneme sahip. O yüzden ABD ve İsrail boyutuyla, burada Libya vazgeçilmez aktör konumunda. Libya’nın kaybedilmesi Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz bazlı projenin akamete uğramasıyla eşdeğer olacaktır. Dolayısıyla Suriye sonrası, Libya’da bir başarısızlığın, ABD’nin ve İsrail’in kaybetmesi pek mümkün görünmüyor. Zaten Türkiye ve Rusya’nın da ortaya koyduğu ortak direnç tamamıyla, ABD ve İsrail ikilisinin bölgede yürüttüğü ve ilk etapta kendi çıkarlarını, daha sonra da bekalarını tehdit edecek bu projeyi akamete uğratmak şeklinde. Ondan dolayı Türkiye ve Rusya, 16 Kasım 2001’den bu yana Avrasya bazlı başlattıkları işbirliği sürecini, genişletilmiş Ortadoğu bağlamında Kuzey Afrika’yı da içine alacak şekilde yürütüyor. Ve bugüne kadar ortaya koydukları performans açıkçası hem ABD ve hem de İsrail açısından çok da kendileri açısından beklenilmeyen sonuçları ortaya koymuş vaziyette.

Onun için kısaca özetlemek gerekirse; Libya burada, bölgesel ve küresel bazlı siyasetin şekillenmesinin geleceğinde Kuzey Afrika ve Ortadoğu boyutuyla oldukça önemli. Burada kazanan aktör hem bu bölgede, hem de küresel bazlı uluslar arası siyasetin dizaynında oldukça önemli bir avantaj yakalayacak.

LİBYA BOP’A UYGUN ŞEKİLDE DİZAYN EDİLİYOR

Libya’da ülke içerisinde birbiriyle çarpışan ve rekabet halinde olan taraflar var. Ulusal Mutabakat Hükümeti ve başındaki Fayez El Serraj. Libya’nın özellikle doğusunda faaliyeti olan Halife Hafter ve güçleri var. Libya’nın kendi iç dinamikleriyle bu parçalı yapıyı nasıl okuyabiliriz?

Şimdi bakıldığında, aslında Kaddafi’nin devrilme süreci dahil olmak üzere, burada Libya’nın BOP’daki haritaya uygun bir şekilde dizayn çalışmalarını görüyoruz. Ve bugün bu anlamda Libya içerisindeki iki temel dinamik veya iki güç burada iş başında. Bugün bakıldığında Libya’da da vekâleten güç savaşı yaşanıyor. Bu vekâleten güç savaşında Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM’nin kabul ettiği ve tanıdığı meşrû bir zemine sahip. Aynı zamanda burada dikkat çeken husus bunların durduğu eksenin doğru bir nokta olması. Yani Ulusal Mutabakat Hükümeti bölgenin ruhunu yansıtırken, Hafter daha çok BOP ve BOP’un arkasında olan güçlerin oradaki temsilcisi gibi hareket ediyor. Dolayısıyla Hafter hem ülkesine, hem de coğrafyasına, tarihine ihanet eden, bu anlamda BOP’un vekil güçlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

BM, SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ BM’Sİ DEĞİL ARTIK

Uluslar arası basından takip ettiğimiz kadarıyla Hafter’i Suudi Arabistan ve ABD ittifakının desteklediği iddiaları var. BM, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni tanımaktadır. Ancak karşı tarafta ABD gibi büyük bir güç var. ABD’ye rağmen, BM’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni tanımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birincisi BM, Soğuk Savaş dönemi BM’si değil artık. Bakıldığında, Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uluslar arası sistemde yaşanan krizden büyük ölçüde uluslar arası örgütleri, uluslar arası hukuku ve değerleri büyük ölçüde etkilemiş vaziyette. Ondan dolayı ABD, artık BM’yi eskisi gibi etkin bir şekilde kullanamıyor. Ve bundan dolayı da BM’yi hedef alan bir takım açıklamalarda bulunuyor. ABD’nin buradaki bir diğer hedefi de BM’yi itibarsızlaştırmak ve BM’yi devreden çıkartmak suretiyle aslında küresel kaosu daha da derinleştirmek istiyor.

Bugün BM her şeye rağmen, ABD’nin küresel kaos planının önündeki en büyük engel. Bunu Libya ve diğer örneklerle de göstermektedir. Her ne kadar İsrail ve bir takım farklı örnekler söz konusu olsa da, sonuçta BM’ye bakıldığında, İsrail noktasında ABD’nin istediği kararları eskisi kadar kolay çıkartamadığını görüyoruz. Ondan dolayı bugün BM aslında, Libya’da da ABD’nin çok da arzu etmediği tutumu sergilemek suretiyle, kendisinden beklenen yapıcı rolü, o istikrar rolünü oynama noktasında bir duruş sergilemiş durumda.

Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz, BM ve bu anlamda BM’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti aslında küresel bazda statükonun devamından yana bir yapı olarak değerlendirilebilir. Zaten mücadelede burada.

TARAFLAR, BM’NİN HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTA KALMASINI İSTİYORLAR

BM’nin eski BM olmadığını söylediniz. Anlaşıldığına göre BM’de, ABD’nin güdümüne karşı bir mücadele söz konusu. Bu konuyu biraz daha açıklayabilir misiniz?

BM’nin varlığı, ABD’nin küresel kaos planını bozmaya yönelik durumda. O yüzden taraflar BM’nin her şeye rağmen ayakta kalmasını istiyorlar. Aksi takdirde ABD’nin küresel kaos planı çok daha hızlı bir şekilde işleyecek. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı’nın da dile getirdiği hadise. Aslında daha güçlü bir BM. Bu anlamda BM’de bütün medeniyetlerin ya da diyelim ki yeni güçlerin etkin şekilde yer alması. Meselâ bu Latin Amerika’da Brezilya şeklinde kendisini gösteriyor. Türk-İslâm dünyasında da Türkiye şeklinde kendisini gösteriyor. O yüzden BM yeni reforma, eğer yeni bir reform olmazsa, ABD’ye rağmen yeni bir modelin diğerleri tarafından gerçekleştirilmesini kaçınılmaz kılıyor. ABD’nin aynen Milletler Cemiyeti sürecinde olduğu gibi, kendisi istiyordu. Fakat kendisine uygun bir Milletler Cemiyeti yapısı olmadığı için, ABD’siz nasıl Millet Cemiyeti söz konusuysa, önümüzdeki günlerde yeni bir Cemiyet-i Akvam süreci ABD’ye rağmen kurulabilir.

İsrail, Türkiye’yi kuşatma politikası izliyor

Mısır’da Abdül Fettah El-Sisi Mısır, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İsrail arasında uzun bir diplomatik süreç yaşandı. Ve bu son dönemlerde anlaşmaya da dönüştü. Bu dörtlü yapının, Doğu Akdeniz’de doğal gaz çalışmaları ve Türkiye’nin gönderdiği gemiler üzerinden faaliyetleri, son Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşmasını nasıl değerlendirirsiniz?

Aslında burada dönüm noktası 2013 değil. Mısır’daki askerî darbe değil. Askerî darbenin hemen öncesinde, 2009’da yaşanan “one minute” krizi sonrası, İsrail Cumhurbaşkanı Peres, aynen şu ifadeyi kullandı: “Türkiye bizi kuşatmaya çalışıyor. Artık bu tarihten itibaren biz Türkiye’yi kuşatmaya başlayacağız.”

Dolayısıyla burada 2009 bir dönüm noktasıdır. Ve Peres ya da İsrail, 2009’dan itibaren Azerbaycan ve Gürcistan’dan Kafkaslar’dan başlamak üzere Türkiye’ye bir kuşatma politikası yürütmeye başlamıştır. Önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ve Yunanistan’ı dahil etmiştir. Mısır’daki askerî darbeyle birlikte, Mısır tekrar 1979’daki Camp David düzenine çekilmek suretiyle, buradaki kuşatmada büyük bir açık durumdayken İsrail açısından, tekrar tamamlayıcı rolüne kavuşturulmuştur. Bundan dolayı burada Sisi darbesi, aslında İsrail’in Türkiye’yi kuşatmaya yönelik operasyonunun bir parçası olarak da değerlendirilebilir.

İkincisi Türkiye kendisine yönelik bu kuşatma harekâtını zaten BOP kapsamında, hem Irak’ta hem de Suriye’de çok net bir şekilde görmüştü. Bunu güneyindeki terör koridoru olarak nitelendirmiştir. Bu kapsamda da her ne pahasına olursa olsun mücadele içerisine gireceğini ortaya koymuştu. Türkiye’nin buradaki en büyük adımı, Rusya ile oyun bozucu ve yeni bir dengeyi başlatıcı hamlesi oldu. Dolayısıyla Türkiye, güneyinde oluşturulmaya çalışılan önce BOP kapsamında ABD’nin Irak ve Suriye bağlamında başlattığı bu kuşatmayı/koridoru Rusya ile birlikte bozdu. Şu an daha geniş kapsamlı bir kuşatmayı Yunanistan’dan başlamak üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve Körfez’e kadar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar uzanan bu kuşatmayı da yine Suriye’de deneyiminden hareketle Rusya ile birlikte bozan bir hamle içerisinde. Bundan dolayı şu an bölgede Türkiye ve Rusya’nın en temel hedefi kendi çıkarlarını ve bekalarını tehdit eden bu kuşatmaları ortadan kaldırmaya yönelik hamleler.

Bu bağlamda da Türkiye’nin caydırıcı gücünün arttırılması. Rusya’nın S-400’ler bağlamında Türkiye’ye verdiği destek; Kıbrıs, Suriye ve Doğu Akdeniz bağlamında da Türkiye’nin elini kuvvetlendirmiştir. Bu hamle kuşkusuz Rusya’nın da çıkarlarına uygun olduğu için günümüzde devam etmektedir. Ondan dolayı burada İsrail’in, ABD’nin yürüttüğü kuşatma politikalarına karşı, Türkiye ve Rusya’nın etkin bir mücadelesi ve bu kapsamda oluşturdukları yeni dengeler ve ittifakların varlığından bahsedebiliriz. Türkiye, Irak, İran ve Rusya bağlamında ortaya çıkan bu ilk etaptaki gelişme, Suriye’nin de dahil edilmesi ve arkasından Libya’nın da bu süreç içerisinde yer almasıyla birlikte daha etkin bir şekilde sahada kendisini gösteriyor.

Bir diğer husus da Türkiye bu kuşatmalara karşı, üs modelini, Katar’da, Somali’de, Sudan’da Cibuti’de ve Libya’da bu üsleri devreye sokmak suretiyle, aslında İsrail’e ve ABD’ye gereken cevabı vermiştir. Bu bağlamda zaten Türkiye’nin 27 Kasım’da Libya’yla yaptığı anlaşmada, dikkatinizi çekerse hem Doğu Akdeniz’deki çıkarları hem de Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin varlığının devam etmesini esas alan güvenlik anlaşması ve Türk üssünün ki, bu sadece karada bir üs olmayacak, aynen Katar’da olduğu gibi deniz üssü ve belki askerî anlamda hava üssü takip edecek.

DEVAMI YARIN

Okunma Sayısı: 4120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • HÜSEYİN İLHAN

  20.1.2020 11:45:26

  Sn.Hocamıza suallerim: 1-İSRAİL 'in ülkemizi kuşatma çabasına karşı mücadele veriyorsak neden M.MARMARA ile ilgili İST.7.ACM.Kararlarını sümen altı edip UCM'ne göndermedik.İSRAİL için UCM'de görülen davada cezai müeyyideler ve yaptırımlar dahil ciddi bir nakdi ceza alması sağlanacak iken 2016 da yapılan antlaşmayı nasıl yorumluyorsunuz. 2- ABD,İSRAİL'in kuşatmasına karşı SURİYE yönetimi ile idarecilerimiz neden direkt temas kurmuyor.Teması kurmaları İSRAİL KUŞATMASINA KARŞI elimizi daha güçlendirmiş olmazmıydı 3-İİT ile FİLİSTİNLİ TEŞKİLATLARIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMIŞ idik.Şimdi de İslam Aleminde bu problemlere karşı birlik İİT ile daha etikli politika yapılamazmıydı.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı