Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 06 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Şaban DÖĞEN

Meleklerin gıpta ettiği insanlarNiçin geri kalışımızla ilgili bir söz açılsa kalkınmış ülkelerdeki okuma aşk ve şevki, çalışma disiplini, tertip, düzen, plân, program, v.s.’den söz eder, eğer gidip gelenlerimiz varsa bir sürü örnekler de sıralayıveririz.

Doğrudur bunlar.

Peki, biz niye geri kaldık veya en azından gelişmiş ülkelere yetişemiyoruz? Meselâ bir Almanya İkinci Cihan Savaşına katıldığı, taş taş üstünde kalmadığı halde bugün bizden bile iki-üç milyon civarında işçi alabilecek kadar ilerleyebildi?

Biz niye onlar seviyesine yetişemiyor, onlarla yarış eder hâle gelemiyoruz?

Düşünen, ülke aşkıyla yanıp kavrulan insanların mutlaka bu soruların cevabını bulup ona göre hareket edebilmek için kolları sıvamaları gerekir.

Maddeten ve mânen kalkınmanın temelinde ilim vardır. Bilgisiz bir yere varmak mümkün olmaz. Müslüman ilim öğrenmekle kalmamalı, bunu yaymalıdır da.

Biz bu makalemizde ilmi yaygınlaştırma ile ilgili Peygamberimizin (asm) teşvik edici bir kısım hadis-i şeriflerine yer vermek istiyoruz. Bu hadis-i şeriflerden haberdar olup da bir Müslümanın ilimsiz, ilmi yaygınlaştırmada gayretsiz olmasını kabullenmek mümkün değil.

Şimdi herbiri birer kılavuz olan bu Nebevî ölçülere bakalım:

İki kimseye gıpta edileceği bildiriliyor bir hadis-i şerifte. Bu kimselerden biri Allah’ın mal mülk ihsan ettiği ve bunu Allah yolunda harcayan, diğeri de Allah’ın ilim ve hikmet verdiği ve bununla amel edip başkalarına yayan kimse.1

Allah Resûlünün (asm) övdüğü, duâ ettiği insanlardır böyleleri. Buyururlar ki: “Bizden bir söz işitip de bunu başkalarına ulaştıran kimsenin, Allah yüzünü aydınlatsın.”2

“Ancak hayırlı birşeyi öğrenmek ve öğretmek maksadıyla benim şu mescidime gelen kimse, Allah yolunda çalışan mücahitlerin mertebesindedir.”3

İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanmayan üç kişiden biri de faydalı bir ilim bırakan kimsedir.

“İlim öğrenen de, öğreten de aynı sevabı kazanırlar.”4

“Sadakaların en faziletlisi, bir kimsenin ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.”5

“Hayra vesile olan kimseye onu yapan kimseye verilen sevap kadar sevap verilir.”6

“Kim hayra çağırırsa, ona tâbi olanların sevabının bir misli de ona yazılır. Yapanların sevabından da hiçbir şey eksiltilmez.”7

Bu ve buna benzer hadis-i şerifler ilmi öğretmenin, yaymanın önemini göstermiyor mu?

Cennetmisâl, güzel, nefis bir dünya kurmada ilmin köşe bucak yayılmasından başka yapabileceğimiz birşey yok. Mutlaka çok okuyan, öğrendiklerini anlatan, yayan insanlardan müteşekkil bir toplum olmak zorundayız.

Dipnotlar:

1- Buharî, İlim: 15.

2- Tirmizî, İlim: 7; Ebû Davud, İlim: 10.

3- İbni Mâce, Mukaddime: 17.

4- Müslim, Vasiyye: 14; Ebû Davud, Vesâyâ: 14; Tirmizî, Ahkâm: 36; Neseî, Vesâya: 8.

5- Keşfü’l-Hafa, 2:66 (Hadis no: 1756.)

6- Müslim, İmaret: 133; Ebû Davud, Edeb: 115.

7- Buharî, İlim: 15, Ebhu Davud, Sünnet: 6.

06.02.2008

E-Posta: sdogen99@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (05.02.2008) - Dünyayı elde etmek

  (04.02.2008) - Hangi ilim farz?

  (03.02.2008) - Beş şey gelmeden önce

  (02.02.2008) - Meleklerin aradıkları

  (01.02.2008) - Her hak sahibinin hak söyleme hakkı vardır 1

  (31.01.2008) - Dinin temeli

  (30.01.2008) - Allah Resûlünün son tavsiyeleri

  (29.01.2008) - Îsarda zirve insanlar

  (28.01.2008) - Faydalının peşinde koşmak

  (27.01.2008) - En büyük saadetler

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri