"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

04 Eylül 2023, Pazartesi 19:24
Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî, “Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir” dedi.

İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç
Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
Hakikî ilim adamları Risale-i Nur’a sarılıyorlar

Yerli ve yabancı ilim adamları insanlığın Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur eserlerine muhtaç olduğunu söylüyor.

Suriyeli İslâm Alimi Muhammed Said Ramazan el-Buti:

Bediüzzaman’ın sözleri manevî lezzet veriyor

Bediüzzaman’ın bir sözünü okuduğun zaman o kelâmın seni cezb ettiğini görürsün. Bunun sebebini açıkça söylüyorum. Bizde ilim var. Kütüphanelerimiz İslâmî ve şer’î kitaplarla dolu. Mütefekkirlerimiz de çok. Fakat kelâmları manevî lezzeti vermiyor. Fakat Bediüzzaman’ın sözlerinin kulaktan kalplere ve vicdanlara geçtiğini ve tesir ettiğini görürsün. Bunun sebebi bu kelâmın ağlamakla, münacatla, tazarru ve niyazla yoğrulmuş olmasıdır.

Yani onun kelâmı gösterişli ve etkili ibareleri seçerek, sözünün daha tesirli olmasını sağlamak için âyetlerden ve hadislerden vs. delil getirerek özgün ifadeler kullanarak muhatabı etkilemeye çalışan bir fikirden çıkmıyor. Bediüzzaman’ı konuşturan ve bu kelâmların gönül deryasından çıkmasına vesile olan vicdanı ve şefkat ateşinde yanmasıdır. Bu özelliği çok ehemmiyetlidir. Bu özelliklerinden dolayı Bediüzzaman hem Arap toplumunda hem de diğer toplumlarda kabul görüyor. Arap toplumunda Arap mütefekkirlerin bile bu derece kabul gördüğüne şahit olmadım.

Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî:

‘İslâmiyet insaniyet-i kübradır’ sözünü haykırdık

Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir. Hutbelerimde ‘Şu anda arkasından gidilecek mürşid Bediüzzaman’dır’ diye haykırdım. ‘Allah Resulü (asm), açlıktan kalbine nasıl taş basmışsa, Peygambere tam anlamıyla ittiba etmiş olan Bediüzzaman’dır, buna tabi olun’ diye söyledim ve söylüyorum. Hutbelerimizde hep onun ifadelerinden istifade ettik. ‘İslâmiyet insaniyet-i kübradır’ sözünü haykırdık kürsülerden ve ‘İnsanlığın kurtuluşu, iman hakikatlerine tabi olmaktadır’ diyordu Bediüzzaman. Bediüzzaman’ın dediği gibi, yegâne kurtuluş İslâmiyet’e dönmekte ve bunu maddî, manevî bütün halimize tatbik etmektedir. Bugün peşinden gidilecek yegâne mürşit, eli kimsenin cebinde olmayan Bediüzzamandır.

Ezher Üniversitesi eski rektörü, Mısır Yüksek Din Kurulu Genel Başkanı Ahmet Ömer Haşim: Risale-i Nur bütün ümmeti uyandıracak bir vesile

Risale-i Nur’un bu çağda dinî söylemi değiştirmesi ümmetin çok muhtaç olduğu bir meseledir. Bediüzzaman tarihte az rastlanan ender şahıslardan birisidir. Her yüz senede gelecek müceddidlerin en güzel örneği Üstad Bediüzzaman’dır. Risale-i Nurların dünyaya yayılmasının sırrı; dilinin müsamahalı, nazik ve ihlâslı olmasıdır. İslâm’a doğru dâvet; muhlis bir kalpten çıkmakla ancak mümkün olabilir. Bir dâvânın ebede yazılması için vazgeçilmez şart ihlâstır. Risale-i Nurların kaynağı Kur’ân ve sünnettir. Bediüzzaman Kur’ân âyetlerinin en ince sırlarını ele alarak neşretmiştir. Kur’ân’ın ebedî ve ezelî özelliği vardır. Aynı sır Risale-i Nurlarda da vardır. Risale-i Nur bütün ümmeti uyandıracak bir vesiledir. 

Prof. Dr. Muhsin Abdulhamid: Risaleler ölmezliğini Kur’ân ve Sünnete ayinedarlıktan alır

Üstad Said Nursî’nin imânı, fikri, dâvâsı ve hareketinin üzerindeki örtüyü kaldırmak için araştırmacıların gayretlerine ihtiyaç vardır. Çünkü bu yönleriyle o, büyük, şümûllü ve derin bir özelliğe sahiptir...

Onun dâvâsının temelini, sâfi bir îman teşkil etmektedir. Söz konusu imânın çerçevesi, Allah’ın Kitabı ve Resulünün (asm) Sünnetinde yer alan kesin İlâhî vahiyle çizilmiştir. Sarsılmaz delillerden örülü sağlam bir mânevî kaledeki bu îman bambaşka bir îmandır... O büyük mütefekkir, eserlerini yalnızca belli bir dönem için kaleme almamıştır. Bilâkis, o, Kıyâmete kadar bizim tek rehber ve hüccetimiz olan Kur’ân ve Resûlullâh’ın (asm) Sünneti gölgesinde yaşamış ve Hz. Peygamberin (asm) başını çektiği nurânî kâfileyi takip etmiştir. Eserleri ölmezliğini Kur’ân’a, Sünnete ayinedarlığından alır.

M. İsmail Tezer - İSTANBUL

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur ders programında

Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

***

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

***

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Bir asır önceki “güncel” beyanname

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

***

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Okunma Sayısı: 2359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı