"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

İnsanlık Risale-i Nur'a muhtaç

03 Eylül 2023, Pazar 11:38
SOSYAL MEDYADA RİSALE-İ NUR ALEYHİNDE YAYINLARIN ARTMASI DİKKAT ÇEKİCİ. OYSA YERLİ VE YABANCI YÜZLERCE İLİM ADAMI İNSANLIĞIN KUR’AN TEFSİRİ OLAN RİSALE-İ NUR ESERLERİNE MUHTAÇ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

M. İsmail TEZER - İSTANBUL

***

Cemil Meriç: Doğu’da en parlak yıldız olarak Said Nursî’yi tanıdım

Üstad Bediüzzaman’ın eserlerini şayet ilk gençlik yıllarımda tanımış, okumuş olsaydım, büyük ihtimalle gözlerimi bu kadar erken yaşlarda kaybetmezdim… Önce Batı’ya yönelerek peşine düştüğüm hakikati, yine Doğu’da buldum. Doğu’da ise, en parlak yıldız olarak Said Nursî’yi tanıdım… Tanzimat’tan bu yana, İslâm tefekkürünü temsil makamında, bir tek onu tanıdım. Başka hiçbir şahsiyet, bu makamı dolduramıyor, hakkını veremiyor.

Yakın tarihimiz tek bir mücahid tanımıştır, o da Said Nursî’dir

Said Nursî’yi ve risalelerini tanımadığım yıllar, “bedbahtlık”tır. 87 senelik ömründe eserlerine nasıl başlamışsa öyle de bitirmiştir. Hiçbir dünya büyüğüne dalkavukluk yapmamıştır. Bu bizim memlekette büyük bir fazilettir. Cemiyette hemen herkes anadan doğma bir dalkavuk olmuş… Said Nursî bir kavga adamı. Yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç… Yakın tarihimiz tek bir mücahid tanımıştır, o da Said Nursî’dir… Ben Müslüman mütefekkir deyince, celâdetiyle, cihadetiyle, onu tanıdım, başka tanımadım. Hepsi pırt deyince kaçan, firar eden insanlar. Bir tane başka görmedim ki… 60 yıl her kahra, her cefaya göğüs gererek mücadele eden biricik dâvâ adamı…

***

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Bediüzzaman önledi

Bediüzzaman’ın kimliği, modern bilimin doğuşundan itibaren yeni bir düşünme şekline dönüşüyor. Diğer dinî yorumcularla Bediüzzaman’ın yaklaşımı arasında önemli bir farkın olduğu, Şerif Mardin’in gözlemlerinden anlaşılıyor. Bir kere Türkiye’de dinin unutturulması ve unutulması projesine karşı belki de en önemli bir hatırlatma ve yaşatma projesi olarak görüyorum doğrusu.

Bediüzzaman hareketinin ve düşüncesinin çok önemli bir -siyasî değil- fakat paradigma diyebileceğimiz farklı bir düşünce sistemine paralel olarak sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani onu sadece siyasî bir hareketle kısıtlayamayız, bir siyasî harekete indirgeyemeyiz. İnanç sistemini çok daha farklı bir insan tanımı olarak var ediyor. Bu anlamda çok önemli. Sadece bilim ve dinle ilişkisi değil, dinin yaşamaya devam etmesi açısından bakıldığında da çok önemli bir hizmet. Cumhuriyet biraz düz bir satıhta, bir anlamda çok önemli bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Ama çok önemli bir unutma arzusunun üzerinde yükseliyor.

Dini, Osmanlıyı, diğer azınlıkları, Hıristiyan azınlıkları, kendi içindeki Müslümanlıkta da Sünnî Müslümanlar haricindeki toplulukları neredeyse yok sayıyor. Diğer yandan çoğulculuk anlamında aslında çok ulusallaştırıldığı için, bir de çok yenilikler yaşanıyor. Onun için geçmişten kopma şeklinde yaşanan bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu noktada Bediüzzaman hareketinin geçmişten kopmaya karşı da çok önemli bir hareket olduğunu düşünüyorum, bir anlamda o geçmişin devamlılığını da sağlıyor. Sanki toprak altında yaşayan ve toprakla birlikte onda yaşayan bitkilerin köklerini sürekli besleyen bir gıda gibi, insanların mazilerinden gelen ruh dünyasını ve akıl dünyasını farklı bir biçimde beslemeye devam ettiğini görüyoruz.

***

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nur’u okuyarak Müslüman oldum

Said Nursî’yi tanıyınca hayatım değişti. Ben tam bir Avrupalı laiktim ve ateisttim. Risale-i Nurları okuduktan ve araştırmalarımdan sonra Müslüman oldum. Said Nursî bugün de inananlar için bir semboldür. Ben ona büyük bir hayranlık duyuyorum, onun tesbitlerini bu gün daha net görebiliyoruz.

O fikirler bu günün insanı için rehber olmaya devam ediyor. Said Nursî! O hiçbir zaman eğilip, bükülmedi, emir alıp emir vermedi. Dik durmasını bildi. Hep dik olarak ayakta durdu. Bunu da yaşadığı müddetçe, hapisler, sürgünler, türlü hakaretlerle ödedi. Bediüzzaman despotizme karşı mücadele verdi. Karıncaların Cumhuriyetçiliğinden bahsederken kâinatın Yaratıcısına götüren inanç sisteminin esasını tesis etmekten asla geri kalmadı. En küçük bir şeyin en büyük bir varlıkla olan o muhteşem bağlantısını ihmal etmeyen apayrı bir inanç çizgisi bu. Risale-i Nurlar’da en sevdiğim ve dikkatimi çeken tesbit, “Sevgiye sevgi, düşmanlığa düşmanlık” olarak değerlendirilen veciz ifadedir.

***

Suriyeli Alim Nakşibendî: Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir

Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî: Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir.

“İnsanlık yolunu şaşırmış vaziyette ve görüyorsunuz ki İslâm dünyasındaki ateş, yaşı kuruyu beraber yakıyor. Özellikle de Suriye’de. İnsanlık öyle bir duruma düştü. Güçlü devletler her zaman derin projeler içerisindeler. Arş-ı Rahman’ı titretecek güçte olan mikroplar kimsenin umurunda bile değil. Tek çözüm kurtuluş yine Kur’ân-ı Kerîm’e, Risalete dönüş yapmaktır. Ve ikinci en önemli çözüm ilmi ile amel eden âlimlerin yolundan gitmek, özellikle Bediüzzaman’ın izinden gitmek bir kurtuluş reçetesidir. Tabiî ki Bediüzzaman’ın yolunu takip etmek, özellikle aklı ve gönlü nefsanî duygulardan uzak duran kişilerin işidir. Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir. Hutbelerimde ‘Şu anda arkasından gidilecek mürşid Bediüzzaman’dır’ diye haykırdım. ‘Allah Resulü (asm), açlıktan kalbine nasıl taş basmışsa, Peygambere tam anlamıyla ittiba etmiş olan Bediüzzaman’dır, buna tabi olun’ diye söyledim ve söylüyorum. Hutbelerimizde hep onun ifadelerinden istifade ettik. ‘İslâmiyet insaniyet-i kübradır’ sözünü haykırdık kürsülerden ve ‘İnsanlığın kurtuluşu, iman hakikatlerine tabi olmaktadır’ diyordu Bediüzzaman. Bediüzzaman’ın dediği gibi, yegâne kurtuluş İslâmiyet’e dönmekte ve bunu maddî, manevî bütün halimize tatbik etmektedir. Bugün peşinden gidilecek yegâne mürşit, eli kimsenin cebinde olmayan Bediüzzamandır.

***

Prof. Dr. Mehmet Altan: Dini siyasallaşmaktan kurtarmak için Said Nursî iyi anlaşılmalı

Said Nursî derin izler bıraktı. Dinin siyasallaşmaktan kurtarılması ve doğru yaşanması için onun söylediklerinin, yorumlarının özel olarak etüd edilmesi gerekir. Said Nursî cumhuriyet tarafından ilk dışlanan insanlardan biri. Görüşlerinin yaygınlaşması, onun düşüncesi etrafında bir tartışmanın ortaya çıkması ancak normalleşmeyle birlikte olabilir.

***

Ezher Üniversitesi Eski Rektörü: Risale-i Nur ihlâsla yazıldı ve yayıldı

Ezher Üniv. Eski Rektörü, Mısır Yüksek Din Kurulu Genel Başkanı Ahmet Ömer Haşim: Risale-i Nur ihlâsla yazıldı ve yayıldı

“Risâle-i Nur’un bu çağda dinî söylemi değiştirmesi ümmetin çok muhtaç olduğu bir meseledir. “Bediüzzaman tarihte az rastlanan ender şahıslardan birisidir. Her yüz senede gelecek müceddidlerin en güzel örneği Üstad Bediüzzamandır.

“Risâle-i Nurlar’ın dünyaya yayılmasının sırrı; dilinin müsamahalı, nazik ve ihlâslı olmasıdır. İslâm’a doğru dâvet; muhlis bir kalpten çıkmakla ancak mümkün olabilir. Bir dâvânın ebede yazılması için vazgeçilmez şart ihlâstır. Risâle-i Nurlar’ın kaynağı Kur’ân ve sünnettir. Bediüzzaman Kur’ân âyetlerinin en ince sırlarını ele alarak neşretmiştir. Kur’ânın ebedî ve ezelî özelliği vardır. Aynı sır Risâle-i Nurlar’da da vardır.

- İngiliz müstemleket nazırının Kur’ân aleyhindeki sinsi planını akim bırakıp bozan âlim Üstad Bediüzzaman’dır. Kur’ân bu ümmetin kuvvet sırrıdır, ama biz yapışırsak ancak bu sırra sahip olabiliriz. Önceki müfessirler ve Bediüzzaman bu müdakkik mânâ ile Kur’ân’a yapışmışlar ve bundan dolayı da muvaffak olmuşlardır. Risâle-i Nurlar böyle bir ihlâsla yazılmıştır. Ümmetin mutluluğu ve kuvveti Kur’ân’dır. Kur’ân dünyaya bunun için yayılmıştır.

- Üstad Bediüzzaman’ın bu ümmete yazdığı reçete selef-i salihinden farklıdır. Çok orijinalliği vardır. Ümmetin yaşadığı bütün zorlukları görüp, ona göre reçetesini yazmış. Müslümanlar bu gün dünya nüfusunun beşte birine ulaştı. Ama sıkıntıları da o ölçüde arttı. Hz. Peygamber (asm) bir hadisi şerifinde: ‘Bu ümmetin, diğer ümmetlerden farklı ve üstün olduğunu söyler.

“Hiçbir ümmete, Peygamberimize  (asm) gelen vahiy gibi vahiy gelmemiştir. Tek bir yerden yükselen sesin bütün dünyaya duyurulması mümkündür. Risâle-i Nurlar’da da bu husûsiyet vardır. Düşman devamlı kalbe ve merkeze hücum eder. Kudüs ve Gazze bunun örneği. Risâle-i Nur bütün ümmeti uyandıracak bir vesiledir. ‘Keşke kavmim beni tanısaydı!’ diyen bir Peygamberin (asm) ümmetiyiz. Yine bir hadis-i şerifte: Müslümanların çoğalmasına rağmen beraber olamayacaklarına işaret edilir. İşte Risâle-i Nurlar bu ayrılığı giderecek bir eser külliyatıdır.

“Bediüzzaman’ın üslûp ve lügat değişikliği en büyük bir cihaddır. Muhataba göre konuşma meselesini Risâle-i Nur halletmiştir. En uygun ‘hitap’ şekli gerekiyordu. İşte Risâle-i Nur bunu bu asırda en iyi şekilde halletmiştir. Herkes bulunduğu yerde veya ayrı ayrı mekânlarda birlik ve beraberliği temin etmemiz gerekir.

 

***

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi Hakkında...

Okumak için tıklayınız:

Risale-i Nur ders programında

Yıllarca foto muhabirliğimizi yapan Zafer Ali: Risale-i Nur rehberdir

İngiltere Durham Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Colin Turner Yeni Asya için yazdı

“Bir tek gayem vardır”

Altmış üçüncü sene-i devriye üzerine

Bediüzzaman, kesbî ve vehbî ilme sahiptir

Bediüzzaman’ın siyasete ikazları

Siyasette de vazifeli bir şahsiyet

Risale-i Nur’dan tebliğ düsturları

Bediüzzaman demek

Bu asrın pusulasıdır Risale-i Nur

Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

***

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Cemil Meriç: Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi

“Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

“Müslüman mütefekkir deyince, Said Nursî’yi tanıdım”

Aydınlar Said Nursî hakkında ne dedi?

Bediüzzaman umut kaşifi ve iman kahramanıdır

İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

Prof. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir dehadır

Kanadalı Araştırmacı: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Muhammed Said Ramazan el-Buti, Kürt asıllı Suriyeli, İslâm Alimi ve Yazar (Merhum): Bediüzzaman’ın sözleri vicdanlara tesir ediyor

Dr. Mustafa Özel: Bediüzzaman, kapitalizmin mahiyetini ortaya koymuş

Ekmeleddin İhsanoğlu: Bediüzzaman bilim-din ahengini kuruyor

Prof. Dr. Colin Turner: Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

SURİYELİ ÂLİM CEVDET SAİD ESKİ ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİNİN SÖZÜNÜ AKTARIYOR: “SAİD NURSÎ DOĞRU SÖYLÜYOR. O DOĞRUSUNU YAPTI. BİZ TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEMELİYDİK.”

Thomas Michel: Hutbe-i Şamiye’ye Hıristiyanların da ihtiyacı var

İbrahim Nakşibendi (Suriyeli Alim): Bu Zamanda Kendisine İttiba Edilecek Yegane Alim Bediüzzaman’dır

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Bediüzzaman, hürriyet, istibdat ve meşrûtiyeti ders veriyor

***

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet anlayışı ve Ankara yılları...

Benden sordular ki: “Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: BEN DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİYİM

Bediüzzaman cumhuriyetçidir

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin ve Beyanname’nin 100. Yılı

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

Bediüzzaman Ankara’nın halet-i ruhiyesini tahlil ediyor

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

***

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

***

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı

Meşrutiyet İslam’a uygundur

Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Bir asır önceki “güncel” beyanname

***

23 MART 2022 ÖZEL SAYIMIZDAN BAZI BÖLÜMLER:

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Said Nursî Büyük İslam Âlimi ve Kur’an Müfessiri

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu (İİT Eski Genel Sekreteri): Said Nursi bilim-din ahengini kuruyor.

Prof. Dr. Annemarie Schimmel: ÇAĞIN MEVLÂNA’SI; eserleri Avrupa’yı aydınlatacak

Amerikalı Tarihçi Carter V. Findley: Said Nursî, materyalizmi mağlûp etti

Prof. Dr. Mehmet Altan: Said Nursî derin izler bıraktı

Prof. Dr. Şerif Mardin: İlminin çapını ihata edemediğimiz zirvelerde bir deha

***

23 MART 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:

YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK BEDİÜZZAMAN ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

***

Cemil Meriç: Said Nursî taviz vermeyen yalçın bir irade

Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî (Şehit Suriyeli  Alim): Bediüzzaman’ın duruşu bütün dünya için örnek

İbrahim  Nakşibendi (Suriyeli Alim): Risale-i Nur İslam dünyasının kurtuluş reçetesi

23 Mart 2021 Yeni Asya 1. Sayfa

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid (Iraklı âlim): Üstadın eserleri her zaman geçerli

Prof. Dr. Thomas Michel : Risale-i Nur Hıristiyanların Meselelerini de çözüyor

Prof. Dr. Nilüfer Göle: Dinin unutturulmasını Said Nursî önledi

Prof. Dr. Colin Turner (Durham Üniversitesi): Risale-i Nur tehlikeli hastalıklara çare sunan yegâne eser

Suriyeli Alim Cevdet Said: “Zaman imanı kurtarma zamanıdır”

Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: Ateisttim, Risale-i Nurlar’ı okuyarak Müslüman oldum

Bekir Bülbül: “Küçük Sözler”in filmi nasıldoğdu ve çekildi?

Zülfü Livaneli: Said Nursî insanı etkiliyor, ateşli bir üslûbu var

Ertuğrul Özkök: Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin

***

23 MART 2020 YENİ ASYA 1. SAYFA

Okunma Sayısı: 2567
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı